Έχεις μέσο, καλοπερνάς παντού

Αυτό που όλοι γνώριζαν, αυτό που ήταν κοινό μυστικό, έρχεται η Ελεγκτική Υπηρεσία να το επιβεβαιώσει με σχετική έρευνα. Ότι δηλαδή η υπηρεσία στην Ενική Φρουρά, είτε θητεία είτε εφεδρεία, είναι μόνο για τους άσημους, τους ανώνυμους και τους χωρίς μπάρμπα στην Κορώνη. Το βάρος όλο πέφτει στους ώμους των παιδιών του λαού, γιατί οι γόνοι των επωνύμων έχουν τον τρόπο να αποφύγουν κάθε βάρος και κάθε υποχρέωση. Κάτι που πολλές φορές έχει διαπιστωθεί και καταγγελθεί στο παρελθόν.

Τώρα έρχεται ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και το καταγγέλλει με τον πιο επίσημο τρόπο και αφού έχει προηγηθεί σχετική έρευνα. Σε σχετική έκθεσή του διαπιστώνει ότι είκοσι τέκνα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) δεν υπηρετούν στην εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς είτε ως δηλωμένοι φοιτητές είτε ως διαμένοντες το εξωτερικό, ενώ εργάζονται στην Κύπρο και οκτώ περιπτώσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων και των διαδόχων τους υπηρετούν στην Υπόλοιπη Δύναμη (ΥΔ) της εφεδρείας, που συνεπάγεται μειωμένες υποχρεώσεις χωρίς να έχουν καταχωρηθεί επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν αυτού του είδους την υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς» διαπίστωσε ότι σε 25 περιπτώσεις αρρένων τέκνων, ατόμων που κατείχαν τα αξιώματα του Υπουργού και Βουλευτή, σε οποιανδήποτε στιγμή μεταξύ των ετών 2008–2019 ή διετέλεσαν Αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων κατά την περίοδο αυτή ήταν καταχωρημένα στην προσωρινά διαγραμμένη δύναμη της εφεδρείας με την ένδειξη «εξωτερικό φοιτητής» και «εξωτερικό για λόγους εργασίας», που βάσει αντιπαραβολής τους με στοιχεία του αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για καταχώρισή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία της εφεδρείας, εφόσον διαφάνηκε ότι εργάζονται στην Κύπρο.

Περαιτέρω η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ζήτησε επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι, για την κάθε περίπτωση εφέδρου που εμπίπτει στην κατηγορία των ΠΕΠ, που η Ελεγκτική Υπηρεσία κοινοποίησε στο ΓΕΕΦ, παρά τις ενέργειες/ διαβήματα των ΤΕ, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, βάσει της πρόσθετης πληροφόρησης που παρέχεται μέσω του αρχείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός τους για επιστρατευτική τακτοποίηση.

Προσθέτει ότι ενημέρωση ζήτησε και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους σε 42 περιπτώσεις, φαίνονται να εκδόθηκαν ΦΑΠ, αλλά δεν επιδόθηκαν στους αντίστοιχους αποδέκτες τους.

Όλα αυτά συμβαίνουν όμως γιατί κάποιοι τους καλύπτουν, κάποιοι ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. Κι αυτοί οι κάποιοι υπηρετούν δήθεν την ασφάλεια του κράτους. Βρίσκονται στις τάξεις είτε του Υπουργείου Άμυνας είτε στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς κι όμως επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις υποσκάπτοντας στην ουσία το έργο της άμυνας της Κύπρου.

Για να έχουμε συμπληρωμένη εικόνα της κατάστασης πρέπει να προστεθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει σωρείαν άλλων περιπτώσεων που αφορούν ποδοσφαιριστές, άλλους αθλητές, επώνυμο δικηγόρο και πολλούς    άλλους που βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεγελούν το σύστημα.