Έρχονται αυξήσεις για δημοσίους και συνταξιούχους

Xαράς ευαγγέλια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε λίγους μήνες απαλλάσσονται από τα βάρη του μνημονίου καθώς οι μισθοί θα επανέλθουν στα προ μνημονίου επίπεδα.

Ο τερματισμός των αποκοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των συνταξιούχων, που επιβλήθηκαν για να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση του 2013, θα γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από το νέο χρόνο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και με βάση τον σχεδιασμό και τα κριτήρια που υπάρχουν, για μια ομάδα υπαλλήλων και συνταξιούχων, ολοκληρώνεται ο τερματισμός των αποκοπών στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Αλλά όσον αφορά γενικότερα τις αποκοπές στις απολαβές των υπαλλήλων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές τερματίζονται, ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών, από την 1η Ιανουαρίου 2022, δεν θα υπόκεινται σε κανένα συντελεστή μείωσης απολαβών, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με απολαβές μέχρι και 2000 ευρώ. 

Σε αυτή την ομάδα υπολογίζεται ότι εμπίπτουν περίπου 69 χιλιάδες υπάλληλοι/ συνταξιούχοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα .

Η απόφαση για τον τερματισμό των αποκοπών σε αυτούς τους εργαζομένους πάρθηκε τον Ιούλιο του 2018, με την τροποποίηση του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, που αφορά στη μείωση απολαβών και ο οποίος προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των μειώσεων στις απολαβές ή / και στις συντάξεις, καθώς και της πλήρης απόσυρσης τους από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στο διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ η σχετική αυτή νομοθεσία έχουν αποκοπεί συνολικά από τις απολαβές των υπαλλήλων/συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ποσό των €1,8 δις, ποσό που επωφελήθηκαν ασφαλώς τα δημόσια ταμεία.

Αύξηση στις απολαβές των εργαζομένων /  Πόσα ευρώ θα χρειαστούν ώστε να καλυφθούν.

Με τα δεδομένα αυτά δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες θα δουν τα πορτοφόλια τους να φουσκώνουν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, ένας υπάλληλος με ακαθάριστες αποδοχές 2000 ευρώ μηνιαίως (πριν τις αποκοπές), υπόκειτο σε συνολικές αποκοπές ύψους 151 ευρώ, μηνιαίως. Με τη σταδιακή κατάργηση των αποκοπών, το 2021 η μείωση περιορίστηκε στα 18 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι αποκοπές στις απολαβές του καταργούνται πλήρως.  Συνεπώς, η αύξηση που προκύπτει στις απολαβές του εν λόγω υπαλλήλου/ συνταξιούχου ανέρχεται στο 0,9% το 2022 σε σχέση με το 2021.

Από την άλλη, ένας υπάλληλος με ακαθάριστες αποδοχές 2500 ευρώ μηνιαίως (πριν τις αποκοπές), υπόκειτο σε συνολικές αποκοπές ύψους 219 ευρώ, μηνιαίως. Με τη σταδιακή κατάργηση των αποκοπών, το 2021 η μείωση περιορίστηκε στα 61 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2022,οι αποκοπές στις απολαβές μειώνονται περαιτέρω στα 25 ευρώ μηνιαίως και καταργούνται πλήρως από 1η Ιανουαρίου 2023. Η αύξηση που προκύπτει το 2022 σε σχέση με το 2021 υπολογίζεται στο 1,5%.

Πάντως, με βάση τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, έχει εκτιμηθεί ότι ο σταδιακός τερματισμός των αποκοπών στις απολαβές των υπαλλήλων και συνταξιούχων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά το 2022 θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου κατά €55 εκ. περίπου.