ΓΕΜΙΣΕ το αεροπλάνο για Ελβετία!

Μία ώρα ήταν αρκετή για να εξαντλήσουν οι φίλοι της Ομόνοιας τις θέσεις για την επίσημη πτήση για Ελβετία.

Έχουν εξαντληθεί οι θέσεις για την επίσημη πτήση για Ελβετία. Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, γίνονται προσπάθειες για διευθέτηση και δεύτερης πτήσης με τα ίδια δεδομένα.