Μεικτή εικόνα στις αγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ

Οι μετοχές των τραπεζών της Ευρώπης είχαν άνοδο 0,2% σε επίπεδο κλάδου