Νόμοι στα συρτάρια: Από αποτέφρωση μέχρι έλεγχο της ΚΥΠ

Σειρά νόμων που στέλλει στη Βουλή η Κυβέρνηση και ψηφίζονται, μένουν στην ουσία στα συρτάρια ή ανενεργοί, αφού υπουργοί ή και το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν υλοποιούν τις πρόνοιές τους.

Στην πρόσφατη έκθεση που υπέβαλε η Επίτροπος Νομοθεσίες στο Υπουργικό Συμβούλιο, καταγράφονται δεκάδες νόμοι που κόλλησαν σε κάποιο υπουργικό συρτάρι, είτε για πολιτικές σκοπιμότητες είτε από αβλεψία. Μεταξύ των νομοθεσιών που είναι «νεκρές» εντοπίσαμε αυτόν που αφορά στον περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμο του 2016 – Ν. 53(Ι)/2016. Παρόλο που έχουν περάσει πέντε χρόνια ο νόμος δεν έτυχε εφαρμογής, επειδή πρέπει ο υπουργός Εσωτερικών να εξουσιοδοτεί ως επιθεωρητές για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών, τόσους λειτουργούς του υπουργείου Εσωτερικών όσους αυτός θεωρεί αναγκαίους. Αυτή η διάταξη δεν έχει ακόμα τύχη εφαρμογής, ενώ κάποια γραφεία κηδειών είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τον νόμο.

Μια άλλη νομοθεσία που είναι ανενεργή, παρότι δόθηκε μάχη στη Βουλή για να ψηφιστεί, αφορά στην αναδιοργάνωση της ΚΥΠ και τον έλεγχό της. Πέρασαν πέντε χρόνια από την ψήφιση του νόμου, αλλά το Υπουργικό δεν διόρισε ακόμα την τριμελή Επιτροπή ειδικών που θα ελέγχει τις πράξεις της ΚΥΠ και θα ετοιμάζει έκθεση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μια άλλη νομοθεσία που κόλλησε στα υπουργικά συρτάρια, αφορά τους διαμεσολαβητές σε οικογενειακές διαφορές. Θα έλυναν ζητήματα ζευγαριών πριν φτάσουν στα Οικογενειακά Δικαστήρια, όμως ο θεσμός δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν ορίστηκε ακόμα Πειθαρχικό Συμβούλιο. Νομοσχέδια που αφορούν το ΓεΣΥ μένουν επίσης ανεφάρμοστα και ο νόμος που ψηφίστηκε το 2006 και αναγνωρίζει τη γλώσσα της νοηματικής για κωφούς, είναι ακόμα στο συρτάρι.

Philenews