Οι χρεώσεις των τραπεζών «σφάζουν» τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας

Το κόστος δανεισµού είναι διπλάσιο και βάλε σε σχέση µε τον µέσο όρο της ευρωζώνης

Οι χρεώσεις των τραπεζών υποσκάπτουν τις προοπτικές για ανάκαµψη της οικονοµίας, αφού το κόστος δανεισµού για τις επιχειρήσεις είναι διπλάσιο και βάλε από τον µέσο όρο της ευρωζώνης.

Σηµειώνεται ότι η επιδότηση του επιτοκίου από το κράτος δεν συνέβαλε στη µείωση των επιτοκίων. Αντίθετα, στα δάνεια των επιχειρήσεων µέχρι 1 εκατ. ευρώ, καθώς και στα δάνεια των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας, υπήρξαν σηµαντικές αυξήσεις.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιούλιο οι τράπεζες διέθεταν πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 19,85 δις ευρώ, αφού οι καταθέσεις ανέρχονται στα 49,60 δις ευρώ, ενώ τα δάνεια έφταναν στα 29,75 δις ευρώ. Παρά ταύτα, εφαρµόζουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέων δανείων.

Σηµειώνεται ακόµα η καθυστέρηση στην παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων ύψους 1 δις ευρώ προς τις τράπεζες, µε σκοπό τη διοχέτευση δανείων κυρίως προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούµενους. Η σχετική νοµοθεσία είχε εγκριθεί τον Απρίλιο από τη Βουλή, αλλά υπήρξαν παρατηρήσεις από την Κοµισιόν και το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει καταθέσει ακόµα τροποποιηµένο νοµοσχέδιο. Η παραχώρηση δανείων από τις τράπεζες στο πλαίσιο του σχεδίου έχει ορίζοντα την 31η ∆εκεµβρίου του 2021.

13Db1Ba8E793C06737B2Ad877A6Ea7D4 A 1

Πιο υψηλό κατά πολύ το κόστος δανεισμού στην Κύπρο
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο το κόστος δανεισμού κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 3,2%, ενώ στην ευρωζώνη στο 1,47%. Δηλαδή τα επιτόκια στην Κύπρο είναι κατά 117,7% πιο υψηλά από την ευρωζώνη.
Επίσης, η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας. Το κόστος δανεισμού κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 2,2%, ενώ στην ευρωζώνη στο 1,32%. Δηλαδή τα επιτόκια στην Κύπρο είναι κατά 67% πιο υψηλά από την ευρωζώνη.
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι κατά την κρίση στην Κύπρο επιβλήθηκαν αυξήσεις στα επιτόκια, ενώ αντίθετα ο μέσος όρος στην ευρωζώνη σημείωσε μείωση. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο το επιτόκιο αυξήθηκε από 1,06 τον Ιανουάριο του 2020 σε 2,2% τον Ιούλιο του 2021, ενώ αντίθετα στην ευρωζώνη μειώθηκε από 1,43% σε 1,32%.
Σημειώνεται επίσης ότι εκτός από το επιτόκιο οι κυπριακές τράπεζες επιβάλλουν υψηλές χρεώσεις και στις συναφείς επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, το επιτόκιο είναι 2,21%, αλλά το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι 2,78%.

«Καπέλο» 1.700 ευρώ για κάθε 100 χιλ. ευρώ δάνειο
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Κύπρο το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις κυμαίνεται στο 3,2%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,47%. Δηλαδή τα επιτόκια στην Κύπρο είναι κατά 117,7% πιο υψηλά από την ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στις επιχειρήσεις, μετά τη Μάλτα (3,92%), την Ελλάδα (3,38%) και την Εσθονία (3,21%). Αντίθετα, οι χώρες με τα πιο χαμηλά επιτόκια είναι η Ολλανδία (0,98%) και η Ιταλία (1,2%).

Στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου δείχνουν ότι τα επιτόκια είναι πιο υψηλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα στα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο είναι 3,30%, ενώ στα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ είναι 3,16%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα επιτόκια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό στην κρίση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα στα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο αυξήθηκε από 3,07% τον Φεβρουάριο του 2020 σε 3,30% τον Ιούλιο του 2021, ενώ στα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε από 3% σε 3,16%. Δηλαδή στα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης, ενώ στα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι πολλά από τα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου από το κράτος.

18% κάτω ο ρυθμός δανεισμού το επτάμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου δόθηκαν καθαρά νέα δάνεια (εξαιρουμένων των δανείων για σκοπούς αναδιάρθρωσης παλαιότερων χορηγήσεων) ύψους 1,64 δις ευρώ.
Ο ρυθμός δανεισμού είναι αυξημένος σε σχέση με το 2020 (1,18 δις ευρώ την αντίστοιχη περίοδο), αλλά παραμένει σε επίπεδα πιο χαμηλά κατά 18% από το 2019 πριν την κρίση του κορονοϊού (2 δις ευρώ την αντίστοιχη περίοδο).
Από τα 1,64 δις ευρώ νέα δάνεια, τα οποία δόθηκαν το πρώτο επτάμηνο, τα 790,6 εκατ. ευρώ αφορούν τα νοικοκυριά και 846. εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις.
Στα νοικοκυριά δόθηκαν 621,9 εκατ. ευρώ για στεγαστικά δάνεια (έναντι 386,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο), 89,2 εκατ. ευρώ για καταναλωτικά δάνεια (έναντι 77,4 εκατ. ευρώ) και 79,5 εκατ. ευρώ για άλλους σκοπούς (έναντι 92,1 εκατ. ευρώ).
Στις επιχειρήσεις δόθηκαν 327,5 εκατ. ευρώ δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ το καθένα (έναντι 179,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και 518,5 εκατ. ευρώ δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα (έναντι 448,3 εκατ. ευρώ πέρσι).
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία για παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων ύψους 1 δις ευρώ προς τις τράπεζες, με σκοπό τη διοχέτευση δανείων κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους, δεν τέθηκε ακόμη σε ισχύ.

67% πιο υψηλά τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια
Οι χρεώσεις στα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι πιο υψηλές κατά 67%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας κυμαίνεται στο 2,2%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,32%. Σημειώνεται μάλιστα ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη θέση με τα υψηλότερα επιτόκια μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης.
Οι χώρες με τα υψηλότερα επιτόκια είναι η Ιρλανδία (2,73%) και η Ελλάδα (2,72%). Αντίθετα, οι χώρες με τα χαμηλότερα επιτόκια είναι η Φινλανδία (0,75%) και η Πορτογαλία (0,83%).
Ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 100 χιλ. ευρώ το κόστος στην Κύπρο είναι 4.400 ευρώ το χρόνο, ενώ στην ευρωζώνη είναι 2.640 ευρώ. Δηλαδή, τα νοικοκυριά στην Κύπρο καλούνται να πληρώσουν «καπέλο» 880 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι πολλά από τα νέα στεγαστικά δάνεια εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου από το κράτος. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πιέσεις προς τις τράπεζες για μείωση των επιτοκίων.
Παρά ταύτα, μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει, παρά τις καταγγελίες οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από κόμματα της αντιπολίτευσης.

πηγή: διάλογος