Πάµε για κοινό φορτιστή των ηλεκτρονικών συσκευών

Νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία προτείνει µια κοινή λύση φόρτισης

Η απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της ταλαιπωρίας που προκαλεί στους καταναλωτές η ύπαρξη διαφορετικών, ασύμβατων φορτιστών για τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η πολυετής συνεργασία µε τη βιοµηχανία στο πλαίσιο µιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει µείωση του αριθµού των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε τρεις κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν είχε επιτύχει έως τώρα την πλήρη επίλυση του προβλήµατος. Με την τελευταία πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το ραδιοεξοπλισµό, η θύρα φόρτισης και η τεχνολογία ταχείας φόρτισης των συσκευών θα εναρµονιστούν: Η USB-C θα καταστεί η πρότυπη κοινή θύρα για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταµπλέτες, τις φωτογραφικές µηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα µπορούν να φορτίζουν τις συσκευές τους µε τον ίδιο φορτιστή, ανεξάρτητα από τη µάρκα της συσκευής. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει το διαχωρισµό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι καταναλωτές θα µπορούν να αγοράζουν νέα ηλεκτρονική συσκευή χωρίς νέο φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο αριθµός των αχρείαστων φορτιστών που αγοράζονται ή που µένουν αχρησιµοποίητοι.

Τα παραπάνω µέτρα αναµένεται να προσφέρουν ευκολία στους καταναλωτές και να µειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα που συνδέεται µε την παραγωγή και την απόρριψη των φορτιστών, υποστηρίζοντας έτσι την «πράσινη» και την ψηφιακή µετάβαση. Η µείωση της παραγωγής και της απόρριψης νέων φορτιστών εκτιµάται ότι θα µειώσει την ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κατά σχεδόν χίλιους τόνους ετησίως.

Για να υπάρξει κοινός φορτιστής απαιτείται πλήρης διαλειτουργικότητα και στις δύο πλευρές του καλωδίου: στην ηλεκτρονική συσκευή και στο εξωτερικό τροφοδοτικό. Η διαλειτουργικότητα στην πλευρά της συσκευής, η οποία είναι µακράν η µεγαλύτερη πρόκληση, θα επιτευχθεί µε τη σηµερινή πρόταση. Η διαλειτουργικότητα του εξωτερικού τροφοδοτικού θα ρυθµιστεί µε αναθεώρηση του κανονισµού της Επιτροπής για τον οικολογικό σχεδιασµό. Η αναθεώρηση αυτή θα δροµολογηθεί εντός του τρέχοντος έτους, ώστε η έναρξη της ισχύος της να ευθυγραµµιστεί µε αυτήν της σηµερινής πρότασης.

Το 2020 στην αγορά της ΕΕ πωλήθηκαν περίπου 420 εκατ. κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά µέσο όρο, οι καταναλωτές κατέχουν περίπου τρεις φορτιστές κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων χρησιµοποιούν δύο σε τακτική βάση. Παρά το γεγονός αυτό, το 38% των καταναλωτών αναφέρουν ότι έχουν αντιµετωπίσει προβλήµατα τουλάχιστον µία φορά, αδυνατώντας να φορτίσουν το κινητό τους τηλέφωνο, επειδή οι φορτιστές που είχαν στη διάθεσή τους ήταν ασύµβατοι. Η κατάσταση αυτή δεν είναι µόνο ενοχλητική, αλλά και δαπανηρή για τους καταναλωτές, οι οποίοι δαπανούν περίπου 2,4 δισ. ευρώ ετησίως για αυτόνοµους φορτιστές που δεν πωλούνται από κοινού µε ηλεκτρονική συσκευή. Επιπλέον, οι απορριπτόµενοι και οι αχρησιµοποίητοι φορτιστές εκτιµάται ότι αποτελούν έως και 11.000 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ετησίως.

πηγή: διάλογος