Πιστόλι στον κρόταφο για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού

Πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κλείσιμο των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ζήτησε η Κομισιόν ως προϋπόθεση για να εκταμιεύσει η Κύπρος κονδύλια από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Το πλάνο αυτό αφορά τόσο τις υφιστάμενες μονάδες της ΑΗΚ, όσο και αυτές που έχουν αδειοδοτηθεί και τις μελλοντικές που θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Ουσιαστικά ζητούν να δηλωθεί από τώρα χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, ακόμα και αυτών που θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Για τις Βρυξέλλες, επείγει η μετάβαση από εξαιρετικά ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας από τις συμβατικές πηγές και τα ορυκτά καύσιμα στην αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Εκτός από την αντιμετώπιση των ανησυχιών για το περιβάλλον και το κλίμα, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής, δεδομένου ιδίως του δυναμικού παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι ένα ποσό που αγγίζει τα €167 εκατομμύρια προορίζονται για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Τέτοια έργα είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και έργα/ κίνητρα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές/μπαταρίες) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για έργα που δημιουργούν προοπτικές για έλευση επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, για αύξηση των πράσινων θέσεων εργασίας και για επίτευξη των πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η ΕΕ. Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα του 2020, η χώρα εκτιμά ότι θα επιτύχει μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ύψους 15% έως το 2021 και 23% έως το 2030. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα πολιτικής και επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης.

Σημαντικό θεωρείται το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η θέσπιση φόρου άνθρακα και η προώθηση των επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που τελικά θα αντικαταστήσουν τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Philenews