Πρόταση νόμου για πλαφόν σε μισθούς

Να και μια ουσιαστική ενέργεια προς την κατεύθυνση τιθάσευσης της σπατάλης χρημάτων του δημοσίου. Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου με την οποία θα καθορίζεται πλαφόν στο ύψος των μισθών και συντάξεων που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προς τον σκοπό αυτό ο κ. Παπαδούρης κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή προς συζήτηση και έγκριση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, σκοπός της πρότασης είναι η νομοθετική θεσμοθέτηση οροφής απολαβών για οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να μην ξεπερνούν τον μισθό που λαμβάνει ένας υπουργός.

Σήμερα και με βάση τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο, το 2020 ο καθαρός ετήσιος μισθός των υπουργών, των υφυπουργών και του κυβερνητικού εκπροσώπου ανέρχεται στα €62.426 και ο μηνιαίος αντιστοιχεί σε €4,823. Μάλιστα, σε σχέση με το 2019, παρατηρείται μικρή αύξηση, καθώς τότε ο ετήσιος μισθός ήταν €61,594 και ο μηνιαίος €4,788. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της πρότασης νόμου για θεσμοθέτηση μισθολογικής οροφής μισθωτών και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα , ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, το μηναίο ολικό σύνολο του μισθού ή της αντιμισθίας ή αποζημίωσης ή χορηγίας των αξιωματούχων της  Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να ξεπερνά τον αντίστοιχο μηνιαίο μισθού των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των υπουργών.

Από τον νόμο εξαιρούνται οι απολαβές του Προέδρου της Δημοκρατίας (ετήσια €91.683 ή €7.102 μηνιαίως), του προέδρου και των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, με ετήσιο καθαρό μισθό €108.839 ή μηνιαίο μισθό €8.460. Επίσης εξαιρούνται οι μισθοί του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή, με ετήσιες απολαβές €74.071 και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον βουλευτή των Οικολόγων, το ίδιο θα ισχύει και για τις συντάξεις που λαμβάνουν οι πρώην εργαζόμενοι της κρατικής μηχανής, οι οποίοι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις συντάξεις που λαμβάνουν οι πρώην υπουργοί. Εξάλλου, οροφή ζητείται  και στις μηνιαίες απολαβές για τη μίσθωση υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα επίπεδα των μισθών των υπουργών. Τέλος, ο κ. Παπαδούρης, προτείνει όπως το πλαφόν στους μισθούς εφαρμοστεί για περίοδο τριών χρόνων, από την ημέρα που θα εγκριθεί ο νόμος.

Η πρόταση νόμου του κ. Παπαδούρη έρχεται σε μια περίοδο που τα οικονομικά του κράτους αρχίζουν και πάλι να ξεφεύγουν, αφού τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 2013 άρχισαν σιγά-σιγά να αίρονται. Επί πλέον δημιουργούνται νέες θέσεις, νέες υπηρεσίες (υφυπουργεία, επίτροποι, σύμβουλοι με ψηλούς μισθούς), ενώ και η αντιμετώπιση της πανδημίας επέφερε έξοδα εκτός προγραμματισμού. Ήδη οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι άρχισαν να διαφαίνονται όσο κι αν τα αποθεματικά του κράτους διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όπως όμως σημειώνεται και σε έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για τους δημοσιονομικούς κινδύνους του 2021, «η διατήρηση αποθέματος προς το παρόν επιτυγχάνεται με νέο δανεισμό και αύξηση του δημόσιου χρέους, μια τέτοια διατήρηση επιβάλλεται να περιορισθεί εντός των πλαισίων βιωσιμότητας».