«Στοπ» Γενικού Ελεγκτή στις επιπλέον απολαβές που ήθελε το Προεδρικό για Ανδρέα Ιωσήφ

Δεν δικαιούται επιπλέον απολαβές ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος αποσπάστηκε από συνεργάτης του ΡΙΚ, στο Προεδρικό.

Οπως αναφέρει ο Φιλελευθερος, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και ΡΙΚ είχαν διαφωνία για το ποίος θα πληρώνει τις επιπλέον απολαβές του συνεργάτη του  Προέδρου, ωστόσο σε επιστολή του προς το ΡΙΚ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποδεικνύει πως ο κ. Ιωσήφ είναι υπάλληλος του Ιδρύματος, το οποίο δεν νομιμοποιείται να του παραχωρήσει οποιοδήποτε επίδομα εφόσον τούτο δεν προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2021.

Έτσι, θα πρέπει να εξακολουθήσει να πληρώνεται με τον μισθό του ΡΙΚ και όχι τις €51.651 που αναλογούν στη θέση του στο Προεδρικό.

Υποδεικνύει επίσης, πως με βάση τη σχετική νομοθεσία, οι ελέγχοντες λειτουργοί εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων κονδυλίων του οικείου προϋπολογισμού.

Συνεχίζει να λαμβάνει τον μισθό που λάμβανε στον Οργανισμό του και όχι τον μισθό της θέσης στην οποία αποσπάται

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης, πως στο άρθρο της νομοθεσίας για τις αποσπάσεις προβλέπεται ότι «εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται, συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων… που είχε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου». Και ο Γενικός Ελεγκτής συνεχίζει: «Σε κάθε περίπτωση που υπάλληλος αποσπάται από ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε μία θέση στο κεντρικό κράτος, αυτός συνεχίζει να λαμβάνει τον μισθό που λάμβανε στον Οργανισμό του και όχι τον μισθό της θέσης στην οποία αποσπάται. Συνεπώς και ο κ. Ιωσήφ θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τον μισθό που λάμβανε στο ΡΙΚ».

Ουδένα επίδομα προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού του 2021

Ξεκαθαρίζει επίσης, πως ουδένα επίδομα προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού του 2021, Νόμος του 2021 (Ν.2(ΙΙ)/2021) για τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου ΔΓΤΠΔ και συνεπώς, δεν υφίσταται εγκεκριμένο επίδομα για αυτόν που θα κατέχει τη θέση ή θα εκτελεί τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

«Σε περίπτωση που η Προεδρία της Δημοκρατίας επιθυμεί να παραχωρήσει στον κάτοχο της θέσης του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου οποιοδήποτε επίδομα, θα πρέπει να συμπεριλάβει τούτο είτε σε Συμπληρωματικό Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2021 είτε στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022 και αυτό να παραχωρηθεί μετά την ψήφισή του σε νόμο», καταλήγει ο Γενικός Ελεγκτής.

πηγή: διάλογος