Θα μας αλλάξουν τα φώτα με φόρους

Πονοκέφαλο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πρόσθετη πίεση στα ευάλωτα νοικοκυριά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και όσους κινούνται με ενεργοβόρα αυτοκίνητα, θα επιφέρουν οι νέες πολιτικές που ενέκρινε η Κομισιόν και καλείται να υλοποιήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία από σήμερα μέχρι και το 2030.

Πολιτικές που μόνο βιώσιμες για την τσέπη του καταναλωτή δεν είναι, αφού το κόστος αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές, τα κτήρια, ακόμα τις μεταφορές με πλοία και αεροπλάνα. Για την Κύπρο προτείνεται από τις Βρυξέλλες η πρόσθετη κατανομή μέσω του κοινωνικού ταμείου €150 εκατομ. για να βοηθήσει τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση, νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, αλλά και καθαρότερες μετακινήσεις.

Όλες οι κρατικές Αρχές διαβουλεύονται ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι εθνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην Κομισιόν με στόχο να επιδιωχθεί η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας με την επίκληση του νησιώτικου χαρακτήρα και του απομονωμένου ενεργειακά συστήματος. Όπως διαπιστώθηκε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι δεσμεύσεις που θα προκύψουν θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις τσέπες των καταναλωτών. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός που στοχευμένα θα παρέχει οικονομική στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, επιβάλλεται η αναθεώρηση πολιτικών και μέτρων τάχιστα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει οι δημόσιοι χρηματοοικονομικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ να αξιοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να αναθεωρήσει το κράτος την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά τα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, έτσι ώστε να παρέχει ουσιαστική ενίσχυση στους συμμετέχοντες φορείς προς άντληση πρόσθετων πόρων στην οικονομία, ειδικότερα στα θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Philenews