Τι ζητούν οι καθηγητές από το Υπουργείο; (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ)

Σαφή προειδοποίηση προς το Υπουργείο Παιδείας ότι θα λάβουν δυναμικά μέτρα εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους δίνουν οι καθηγητές. Σε ανακοίνωσή της η ΟΕΛΜΕΚ, αναφέρει:

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για αρκετά ζητήματα, πριν ακόμα από την έναρξή της, η ΟΕΛΜΕΚ είχε επισημάνει σειρά ζητημάτων, τα οποία έχρηζαν κατάλληλου χειρισμού ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Δυστυχώς, παρατηρούμε μια τακτική κωλυσιεργίας από μέρους του ΥΠΠΑΝ, το οποίο δείχνει απρόθυμο τόσο να τα συζητήσει με την ΟΕΛΜΕΚ όσο και να δρομολογήσει την επίλυσή τους, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έχουμε υποβάλει για διάλογο.

Ως ΟΕΛΜΕΚ, τονίζουμε ότι η τακτική κωλυσιεργίας από το ΥΠΠΑΝ δεν πρόκειται να γίνει άλλο αποδεκτή.  Ειδικότερα, από τα πολλά ζητήματα που υπάρχουν, καταγράφουμε τρία συγκεκριμένα προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, γιατί επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

  1. Το πρώτο ζήτημα αφορά τα Πλαίσια Μάθησης κυρίως της Γ’ Λυκείου αλλά και των άλλων τάξεων του Λυκείου, όπου δεν έγινε ορθή αντιστοίχιση της διδακτέας ύλης με τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο.  Παρά την ετοιμότητά μας για διάλογο και κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων, το ΥΠΠΑΝ ουσιαστικά έκλεισε τις πόρτες του διαλόγου και παρουσιάζεται απρόθυμο να συζητήσει σοβαρά το θέμα και να λάβει υπόψη τις απόψεις των άμεσα επηρεαζομένων, δηλαδή των διδασκόντων καθηγητών, γεγονός που θεωρούμε απαράδεκτο.
  1. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στον προγραμματισμό που ανακοίνωσε το ΥΠΠΑΝ για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 για τη Γ’ Λυκείου, ο οποίος δεν είναι συμβατός ούτε με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων ούτε με τη Νομοθεσία των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.  Η ΟΕΛΜΕΚ απέστειλε στις 20 Αυγούστου 2021 γραπτώς αίτημα για διάλογο, κάτι που επανέλαβε σε αρκετές περιπτώσεις και τηλεφωνικά, χωρίς να βρει ανταπόκριση.
  1. Το τρίτο ζήτημα που καταγράφουμε είναι η διενέργεια ελέγχου μέσω των rapid test κάθε 72 ώρες, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και προκαλεί την απώλεια ωφέλιμου διδακτικού χρόνου. Είχαμε επισημάνει το θέμα ήδη σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας στις 11 Αυγούστου και η εφαρμογή του μέτρου από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει επιβεβαιώσει τις προβλέψεις μας.  Σχετική επιστολή έχουμε αποστείλει στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να έχουμε πάρει μέχρι τώρα απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιεί ότι δεν θα κάνει αποδεκτή την περαιτέρω κωλυσιεργία και χρονοτριβή στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και της διδασκαλίας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΕΛΜΕΚ δεν αποκλείει και τη δυναμική αντίδραση.