Την ανέγερση σύγχρονου νοσοκομείου Παίδων και γυναίκας, ζητεί η ΟΣΑΚ

Περίπου 810 γυναίκες πεθαίνουν καθημερινά από αιτίες που μπορούν να αποφευχθούν