Ξέχασαν φακέλους του Οδυσσέα

Καταχωνιασμένες στα συρτάρια της Γενικής Εισαγγελίας βρίσκονται σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τον Γενικό Ελεγκτή. Υποθέσεις που σχετίζονται με καταγγελίες σε βάρος του Γενικού Ελεγκτή που έφτασαν στη Νομική Υπηρεσία αλλά παραμένουν στάσιμες.

Όπως μας ενημερώνουν πηγές της Νομικής Υπηρεσίας οι υποθέσεις αυτές χρονολογούνται χωρίς εντούτοις να προωθηθούν και να ταξινομηθούν αναλόγως. Αφορούν πράξεις, παραλείψεις αλλά και συμπεριφορές του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη κυρίως στα πάρε-δώσε με άλλους αξιωματούχους και ανεξάρτητους θεσμούς του κράτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαφορά που είχε προκύψει με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων που τόσο απασχόλησε την κοινή γνώμη αλλά και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι υπό αναφορά υποθέσεις κατά περίεργο τρόπο δεν εξετάστηκαν και δεν προωθήθηκαν κατά τα συνήθη, από τον προηγούμενο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Πώς και γιατί κανείς δεν ξέρει. Όπως δεν ξέρει αν κατά την παράδοση της Νομικής Υπηρεσίας στον νέο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ο Κώστας Κληρίδης ενημέρωσε τον διάδοχό του για τις εκκρεμότητες αυτές. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι φάκελοι με τις υποθέσεις αυτές που αφορούν τον κ. Μιχαηλίδη, εξακολουθούν να παραμένουν άθικτοι στα συρτάρια, όπως τους άφησε ο απελθών Γενικός Εισαγγελέας, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιο θα είναι ο χειρισμός και το μέλλον τους. Δεν είναι σίγουρο αν αυτό οφείλεται στον φόρτο εργασίας που έχει η ηγεσία της Γενικής Εισαγγελίας και την ιεράρχηση των υποθέσεων κι αν με την παρέλευση κάποιου χρόνου θα θέσει στο μικροσκόπιό της και τις υποθέσεις αυτές.

Πρέπει να αναφερθεί υπήρχε παγιωμένη πεποίθηση ανάμεσα στο κοινό, ότι ο απελθών Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είχε άριστες σχέσεις με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι η έκταση και ο βαθμός των σχέσεων των δύο ξέφευγε από τα αυστηρά επαγγελματικά-θεσμικά όρια και έφτανε το σημείο της εκ των προτέρων συνεννόησης για κινήσεις και αποφάσεις τους που είχαν σχέση με τις υπηρεσίες που προΐσταντο.