Αμπελοχώραφο του  Ευστράτιου Ματθαίου η δημόσια υπηρεσία

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ Ευστράτιο Ματθαίου. Εμφανίζεται να παραιτείται από τη θέση του στη δημόσια υπηρεσία και μετά από κάποιο διάστημα κατά παράδοξο τρόπο η παραίτησή του να ανακαλείται.

Αυτά όλα έγιναν σε διάστημα ενός μηνός το 2020 με επίσημες πράξεις που δημοσιεύτηκαν μάλιστα και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Δηλαδή είχαμε παραίτηση και μετά από 40 μέρες ανάκληση της παραίτησης. Το πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι σε συνέντευξη του κ. Ματθαίου που δημοσιεύεται στο INSIDER του «Φιλελευθέρου», μόλις χτες αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ αφυπηρέτησε το 2020 από τη θέση του Πρώτου Λειτουργού στο Γενικό Λογιστήριο, ενώ η οριστική αφυπηρέτηση έγινε τον Φεβρουάριο του 2021. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στη συγκεκριμένη συνέντευξη που δημοσιοποιείται στις 22 Οκτωβρίου 2021.

 «Έχω αγάπη για το Γενικό Λογιστήριο καθώς εργάστηκα 40 χρόνια εκεί. Είχα θεωρώ σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της πορεία του. Το Γενικό Λογιστήριο είναι μια υπηρεσία σύγχρονη και μηχανογραφημένη που πρωτοπορεί και καινοτομεί».

Οι λεπτομέρειες γύρω από το πρωτοφανές παραιτούμαι και επανέρχομαι του κ. Ματθαίου στη δημόσια υπηρεσία είναι οι ακόλουθες:

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας  με Αρ.  5308 ημερ. 16 Οκτωβρίου 2020 (Κύριο Μέρος, Τμήμα Α,  Αριθμός  Γνωστοποίησης 797), ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. κ. Ευστράτιος Ματθαίου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020, μετά από αίτηση του ιδίου για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Η αφυπηρέτηση του κ. Ματθαίου ανακλήθηκε με δημοσίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα   με Αρ.  5316 ημερ. 20 Νοεμβρίου 2020 (Κύριο Μέρος, Τμήμα Α,  Αριθμός  Γνωστοποίησης 905), χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στη δικαιοδοτική βάση της υπό αναφορά ανάκλησης. Εν τέλει ο κ.  ο κ. Ματθαίου  αφυπηρέτησε στις 2 Φεβρουαρίου 2021. (βλ. Επίσημη Εφημερίδα  με Αρ.  5331, ημερ. 12 Φεβρουαρίου 2021.

Είναι γνωστό όμως, ούτε ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 (όπως τροποποιήθηκε), αλλ’ ούτε  και ο ελληνικός Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπει διαδικασία ανάκλησης της υποβληθείσας παραίτησης, μετά την αποδοχή της.  Εν τούτοις, έχει γίνει δεκτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι επιτρέπεται η ανάκληση της παραίτησης, σε περίπτωση που η περί παραιτήσεως βούληση είναι «ελαττωματική».  Στα «παρακωλυτικά στοιχεία» της ελεύθερης διαμόρφωσης της βούλησης περιλαμβάνεται και «η πλάνη», η οποία απαιτείται να είναι ουσιώδης, δηλαδή να αναφέρεται σε τόσο σημαντικό και σπουδαίο στοιχείο της κατάστασης στην οποία πρόκειται να περιέλθει ο υπάλληλος μετά τη λύση της σχέσης του με το Δημόσιο, ώστε αυτός εάν το γνώριζε, να μην προέβαινε στη δήλωση παραίτησης.

Επειδή δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την ανάκληση της παραίτησης του κ. Ματθαίου και επειδή ο κ. Ματθαίου είναι δημόσιο πρόσωπο, για λόγους διαφάνειας, είτε ο ίδιος είτε η αρμόδια αρχή   θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η ανάκληση αυτή.

Μαζί όμως με το «παίζω-ξιπαίζω» του κ. Ματθαίου εμφανίζεται άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό που αφορά συγγενικό του πρόσωπο. Εντοπίζεται ότι ως εκ συμπτώσεως (;)παρόμοιας μεταχείρισης έτυχε και ο γαμπρός του κ. Ματθαίου κ. Σωτήρης Πήττας, ο οποίος με επιστολή του ημερομηνίας  09.07.2021 υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του Διευθυντή Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, το Συμβούλιο Εργοληπτών την απεδέχθη και μετά από αίτημα του για ανάκληση της παραίτησης του επανήλθε στη θέση του.  Εδώ είχε φύλακα άγγελο τον Πρόεδρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και Διευθυντή Δημοσίων Έργων κ. Αντώνη Κουτσούλλη.  Είναι άξιον αναφοράς ότι ο διορισμός του κ. Σωτήρη Πίττα ήταν και η τελευταία πράξη του κ. Κουτσούλλη ως Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.