Από σήμερα ο ηλεκτρονικός έλεγχος τροχαίας

Aπό σήμερα μπαίνουν ξανά στη ζωή μας οι κάμερες τροχαίας. Πρώτα δοκιμαστικά για δυο μήνες μέχρι το τέλος του χρόνου και από το 2022 ενεργά. Αυτό μετά από σχεδόν 14  χρόνια, σε μια προσπάθεια από πλευράς πολιτείας για μείωση τον σοβαρών και θανατηφόρων συγκρούσεων.

Μεταξύ άλλων ο παραβάσεις που θα καταγράφουν θα είναι και η παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας, κάτι που μεταφράζεται ως 25 ευρώ πρόστιμο.

Επίσης, θα καταγράφουν, το όριο ταχύτητας, μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο.

Από σήμερα Δευτέρα  δεν θα εκδίδονται εξώδικα αλλά θα αποστέλλονται στους παραβάτες προειδοποιητικές επιστολές, ενώ από την 1/1/2022 θα αρχίσουν κανονικά οι εκδόσεις εξώδικων.

Το ύψος των προστίμων

Παραβίαση ανώτατου ορίου ταχύτητας

Όπως διευκρινίζεται το όριο θα είναι στο 10% συν 2 χλμ. Για παράδειγμα εκεί όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 στα 58 χλμ, ο οδηγός θα καταγγέλλεται.

Όπου το όριο ταχύτητας είναι 65 χλμ, οδηγός θα καταγγέλλεται στα 74 χλμ. Αυτό θα ισχύει στις περιοχές όπου τα όρια ταχύτητας είναι 30, 50 και 65 χλμ.

Με την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης αναμένεται να βελτιώσουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται η πλειοψηφία των οδικών συγκρούσεων, δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.

Είπε ότι την περίοδο που λειτούργησε αντίστοιχο σύστημα φωτοεπισήμανσης σε 12 σημεία στην Κύπρο, οι οδικές συγκρούσεις μειώθηκαν κατά 53,57%.

Για εξυπηρέτηση της όλης διαδικασίας έχει ιδρυθεί Κέντρο Επεξεργασίας Παραβάσεων του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης όπου  θα συλλέγονται οι παραβάσεις που θα εντοπίζει το σύστημα και υπό την εποπτεία της Αστυνομίας θα διεξάγονται οι περαιτέρω διαδικασίες μέχρι και την έκδοση των ειδοποιήσεων που θα αποστέλλονται στους παραβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η σύμβαση που έχει υπογραφεί αφορά τη Μελέτη, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης και περιλαμβάνει ενενήντα (90) σταθερές κάμερες σε τριάντα (30) τοποθεσίες παγκύπρια για την κάλυψη μελανών σημείων του οδικού δικτύου.

Επίσης περιλαμβάνονται και είκοσι (20) κινητές κάμερες για τον έλεγχο τροχαίων παραβάσεων ταχύτητας, για τις οποίες η Αστυνομία θα καθορίζει τη θέση και ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση.

Οι κάμερες θα ανιχνεύουν παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, του κόκκινου σηματοδότη και της γραμμής στάσης. Με την ανίχνευση και  καταγραφή των πιο πάνω, θα μπορούν επιπρόσθετα να εντοπίζονται και τα ακόλουθα αυτόδηλα αδικήματα: χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας από οδηγούς οχημάτων και μη χρήση προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε τρεις (3) φάσεις, ως ακολούθως: Πιλοτική φάση, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) κινητών καμερών και λειτουργία τεσσάρων (4) σταθερών καμερών.  Στη συγκεκριμένη φάση συμπεριλαμβάνεται και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας παραβάσεων.

Πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία ακόμη δεκαέξι (16) κινητών μονάδων καμερών και ακόμα είκοσι (20) σταθερών.

Δεύτερη φάση, η οποία  περιλαμβάνει την εγκατάσταση των υπόλοιπων εξήντα έξι (66) σταθερών καμερών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο ανάδοχος θα συντηρεί και λειτουργεί το σύστημα κάτω από την εποπτεία της Αστυνομίας για πέντε χρόνια.