ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ: Άκυρος ο νόμος για την κατακράτηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων!

Απόφαση που ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου καθώς αρκετές υποθέσεις τινάζονται πλέον στον αέρα έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνοντας ότι η κατακράτηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τους παροχείς αντιβαίνει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από προσφυγή ομάδας δικηγόρων που προσέβαλαν τον περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου του 2007, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δεδομένων να διατηρούν για περίοδο έξι μηνών τα δεδομένα. Παράλληλα ο νόμος έπετρεπε στην Αστυνομία την πρόσβαση στα δεδομένα.

Τίθενται καυτά ερωτήματα:

-Τι γίνεται με όσους καταδικαστεί με βάση αυτή την μαρτυρία και εκκρεμούν οι εφέσεις τους;

– Τι θα γίνει με όσες υποθέσεις έχουν τελεσιδικίσει ή με όσες έχει ξεκινήσει η διερεύνηση με βάση τέτοιων μαρτυρίων;

Στο Omegalive μίλησε σχετικά με την σημαντική απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου, ο δικηγόρος ποινικού δικαίου, Γιάννης Πολυχρόνης.

«Προσβάλαμε τη νομοθεσία που επιτρέπει στην Αστυνομία με έκδοση δικαστικού διατάγματος να έχει πρόσβαση για τηλεπικοινωνιακά δεδομένα κίνησης και θέσης του χρήστη. Το επιχείρημα ήταν ότι παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και την Αρχή της Αναλογικότητας λόγω της υπέρμετρης επέμβασης — περιορισμού των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Το Ανώτατο κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε τη θέση μας και κήρυξε το νόμο άκυρο ως αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι έννομες συνέπειες απόφασης είναι:

– για τους αιτητές που προσέφυγαν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαρτυρία εναντίον τους στις δίκες που αντιμετωπίζουν οποιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό δεδομένο λήφθηκε με τον συγκεκριμένο νόμο.

– δεν μπορεί η Αστυνομία πλέον να αιτηθεί και να εκδώσει διατάγματα άρσης του απόρρητου της επικοινωνίας σε σχέση με τα δεδομένα κίνησης και θέσης του χρήστη. Θα πρέπει να θεσπιστεί άλλος νόμος ο οποίος να είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

– ως κράτος δικαίου θεωρώ ότι συμμορφούμενοι με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Πολιτεία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ποινική δίκη δεδομένα που ελήφθησαν με διάταγμα που εκδόθηκε με βάση τον συγκεκριμένο νόμο», κατέληξε ο κ. Πολυχρόνης.