Αυξάνονται οι τιμές για αγορά διαμερίσματος

Σημείωσαν αυξήσεις 3% σε ετήσια βάση λόγω ζήτησης και κόστους κατασκευαστικών υλικών