Δικαιώθηκε σύζυγος αστυνομικού

Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους προς τους υπαλλήλους του και προς τους άλλους πολίτες, σημαίνει εκτός από ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος για τα δημόσια ταμεία. Μάλιστα οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν απίστευτες ιστορίες που δημιουργούν αναστατώσεις και ανατροπές σε οικογενειακούς προγραμματισμούς, όπως συνέβη και στην οικογένεια αστυνομικού.

Ο αστυνομικός είχε να παίρνει αναδρομικά που του καταβλήθηκαν σωρευτικά με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτός όμως είχε αποτέλεσμα η οικογένεια να στερηθεί άλλων επιδομάτων που δικαιούνταν η οικογένεια. Να οι λεπτομέρειες της υπόθεσης που βρήκε λύση ενώπιο του δικαστηρίου:

Πενταμελής οικογένεια στερήθηκε το επίδομα τέκνου κατά το 2018 λόγω λάθους υπολογισμού των εισοδημάτων της από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως αποδείχθηκε, τα χρήματα που έλαβε αναδρομικά και με καθυστέρηση ο πατέρας ως αποζημίωση για τα υπερωριακά του καθήκοντα στην Αστυνομία σε περίοδο τριών ετών, κακώς είχαν συνυπολογιστεί στα ετήσια εισοδήματα της οικογένειας.

Εν τέλει, η μητέρα της οικογένειας που είχε κάνει και την αίτηση για το επίδομα, προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο και δικαιώθηκε, καθώς αναδείχθηκε το λάθος, το οποίο -σημειωτέον- θα έχει και κόστος για τον Κύπριο φορολογούμενο 1.800 ευρώ (δικηγορικά έξοδα).

Ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος όπως σημειώσαμε είναι αστυνομικός, έλαβε κατά το 2017 αναδρομικά τα χρήματα που του οφείλονταν για τα υπερωριακά του καθήκοντα κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 (10.760 ευρώ). Τα εισοδήματα της οικογένειας, λοιπόν, υπολογίστηκαν λανθασμένα στα €66.766,92, αντί στα €56.007,56.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας θεώρησε πως η οικογένεια με τρία ανήλικα παιδιά δεν είχε δικαίωμα να λάβει επίδομα τέκνου για το έτος 2017 και απέρριψε την αίτηση που έγινε τον Αύγουστο του 2018. Εδώ να σημειωθεί ότι για να δικαιούται επίδομα τέκνου οικογένεια με τρία παιδιά, θα πρέπει τα συνολικά της εισοδήματα να μην ξεπερνούν τα 64.000 ευρώ ετησίως.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η μητέρα έκανε ιεραρχική προσφυγή (09/01/2019) για να ανατρέψει την απόρριψη του αιτήματός της, εξηγώντας γιατί παρουσιάζονταν αυξημένα τα εισοδήματα εντός του 2017. Ωστόσο, εισέπραξε εκ νέου «όχι» από την αρμόδια υπηρεσία.

Αποφάσισε, έτσι, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και στο Διοικητικό Δικαστήριο. Το τελευταίο, αφού πρώτα άκουσε τις θέσεις των δικηγόρων της οικογένειας (Πογιατζής και Ανδρέου ΔΕΠΕ) και της Νομικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα, δικαίωσε την οικογένεια, αναφέροντας στην απόφασή του ότι το αίτημά της είχε απορριφθεί χωρίς τη δέουσα έρευνα και αιτιολογία.

Η δικαστής Α. Ευσταθίου-Νικολετοπούλου, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι, τα αναδρομικά που η οικογένεια έλαβε, αφορούσαν προηγούμενα έτη (2014-2016), τα οποία θα έπρεπε να είχαν δοθεί στο σύζυγο της αιτήτριας κατά τα προηγούμενα έτη, και που αν εδίδοντο έγκαιρα, δεν θα υπερέβαιναν το καθοριζόμενο εκ του νόμου όριο. Συνεπώς, επρόκειτο για εισόδημα που θα έπρεπε να είχε ‘αποκτήσει’ η οικογένεια τα προηγούμενα χρόνια, όχι το 2017, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, όχι από υπαιτιότητα του εργαζόμενου συζύγου της αιτήτριας στην Αστυνομία. Κρίνω ότι δεν διερευνήθηκε με επάρκεια η πιο πάνω ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, με σοβαρό το ενδεχόμενο πλάνης. Συνεπώς, διαπιστώνεται ελλιπής δέουσα έρευνα και αιτιολογία, με σοβαρό το ενδεχόμενο εμφιλοχώρησης πλάνης στο συλλογισμό των καθ’ ων η αίτηση».