€5,7 εκατ. για συμβούλους-συνεργάτες σε Προεδρικό, Βουλή και υπουργικά γραφεία

Ποσό €5,7 εκατ. θα καταβάλει το κράτος κατά το έτος 2022 για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβούλων-συνεργατών κρατικών και αιρετών αξιωματούχων που προσλαμβάνονται με συνοπτικές διαδικασίες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Προεδρικό, στη Βουλή και στα υπουργικά γραφεία. Η παραπάνω επίσημη πληροφόρηση προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2022 που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή για ψήφιση. Δέον να σημειωθεί, ότι οι εν λόγω προσλήψεις δεν ανακοινώνονται, διότι, θεωρούνται πολιτικοί διορισμοί και απόρρητοι. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που τα τελευταία χρόνια τα σχετικά κονδύλια δεσμεύονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, ακριβώς για να ενημερώνονται οι βουλευτές ποιοι προσλαμβάνονται ως σύμβουλοι κυρίως στο Προεδρικό, από ποιους καθώς και για το ύψος των απολαβών τους. Συνεπώς, μέσα από την ενημέρωση που υποχρεωτικά παρέχει η Εκτελεστική Εξουσία στη Βουλή αρχές Ιανουαρίου κάθε χρόνου γίνονται γνωστές όλες αυτές οι προσλήψεις συμβούλων-συνεργατών με ονόματα και διευθύνσεις.

πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ