Εφάπαξ €92.3 εκατ. για 806 δημόσιους υπάλληλους

Με γεμάτες τις τσέπες θα αποχωρήσουν το 2022 από την κρατική μηχανή 806 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα λάβουν φιλοδωρήματα (εφάπαξ) ύψους €92.3 εκατ. Ο μέσος όρος του εφάπαξ που θα εμβαστεί στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε εργαζόμενου θα είναι €114.5 χιλ.

Από τους 806 δημόσιους υπαλλήλους που θα αφυπηρετήσουν το 2022, οι 566 θα είναι λόγω ηλικίας και οι υπόλοιποι 240 θα λάβουν πρόωρη σύνταξη. Μάλιστα, σε σχέση με το 2021, το ύψος του εφάπαξ και του αριθμού των εργαζομένων που θα αφυπηρετήσουν είναι αυξημένο. Συγκεκριμένα, μέχρι τέλος του 2021, αναμένεται να αφυπηρετήσουν 772 εργαζόμενοι, λαμβάνοντας εφάπαξ €85,7 εκατ. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, που κατατέθηκε στη Βουλή, τα φιλοδωρήματα για τους 806 δημόσιους υπαλλήλους θα παραχωρηθούν ως εξής:

– Το 2022, συνολικά 371 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν εφάπαξ ύψους €45.1 εκατ., με τον μέσο όρο του φιλοδωρήματος να φτάνει τις €121.5 χιλ. Από αυτούς, οι 251 θα αφυπηρετήσουν λόγω ηλικίας και 120 θα αποχωρήσουν από το δημόσιο λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης ή θα υποβάλουν τις παραιτήσεις τους ή για άλλους λόγους. Αξίζει να σημειωθεί πως, σε σύγκριση με φέτος, το συνολικό ποσό του εφάπαξ για τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση θα είναι στα ίδια επίπεδα, κάτι που δεικνύει πως το 2022 θα αφυπηρετήσουν πιο υψηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι. Εντός του 2021 αναμενόταν η αφυπηρέτηση 398 δημοσίων υπαλλήλων, ενώ το ύψος του εφάπαξ που θα λάβουν θα είναι €45 εκατ.

– Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2022, θα παραχωρηθεί εφάπαξ ύψους €25.5 εκατ. σε 244 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 184 θα αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας και οι 60 θα αφυπηρετήσουν πρόωρα, ή θα υποβάλουν παραιτήσεις τους. Ο μέσος όρος φιλοδωρημάτος που θα λάβει έκαστος εκπαιδευτικός θα αγγίξει τις €104.5 χιλ. Στο μεταξύ, φέτος, θα παραχωρηθεί εφάπαξ €20 εκατ. σε 194 εκπαιδευτικούς που θα αφυπηρετήσουν μέχρι τέλος του έτους.

– Εντός του 2022, υπολογίζεται πως θα αφυπηρετήσουν και 109 μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας εφάπαξ ύψους €10 εκατ. Ο μέσος όρος του φιλοδωρήματος που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος των σωμάτων ασφαλείας θα είναι €91.743.Οι 79 αστυνομικοί και πυροσβέστες θα βγουν στη σύνταξη λόγω ηλικίας και 30 θα αφυπηρετήσουν πρόωρα. Στο μεταξύ, μέχρι τέλος του 2021, θα δοθούν φιλοδωρήματα ύψους €7,5 εκατ. σε 92 αστυνομικούς και πυροσβέστες που θα αφυπηρετήσουν.

– Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2022, αναμένεται να αφυπηρετήσουν και 82 μέλη του κυπριακού στρατού, βάζοντας στους λογαριασμούς τους φιλοδωρήματα ύψους €9.5 εκατ. Ο μέσος όρος του εφάπαξ που θα λάβουν θα είναι €115.8 χιλ. Από το σύνολο των μελών του κυπριακού στρατού που θα αφυπηρετήσουν το χρόνου, οι 52 θα είναι λόγω ορίου ηλικίας και οι 30 θα αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους πρόωρα.

– Του χρόνου, φιλοδωρήματα €500 χιλ. θα καταβληθούν σε εργαζόμενους στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Τα χρήματα θα δοθούν στους εργαζόμενους που αφυπηρετούν από την κυβέρνηση λόγω διορισμού τους σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε άλλους οργανισμούς. Τα κονδύλια είναι στα ίδια επίπεδα με φέτος.

– Το 2022 θα καταβληθεί και ποσό €1.4 εκατ. για τα φιλοδωρήματα του προσωρινού (επιτόπιου) προσωπικού και εκτάκτων υπαλλήλων που αφυπηρετούν εθελοντικά, λόγω ορίου ηλικίας ή θανάτου. Φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου, θα καταβληθούν €700 χιλ. στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζόμενων.

– Στις €5 χιλ. θα είναι το ύψος των φιλοδωρημάτων που θα λάβουν οι τακτικοί εργάτες. Πρόκειται ουσιαστικά για ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 οι κρατικοί αξιωματούχοι που θα αφυπηρετήσουν θα λάβουν εφάπαξ ύψους €300 χιλ.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», το 2020 αφυπηρέτησαν 757 δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνοντας εφάπαξ €83 εκατ. Το 2019 είχαν αφυπηρετήσει 721 εργαζόμενοι, λαμβάνοντας εφάπαξ ύψους €82,6 εκατ. Το 2018 αφυπηρέτησαν 529 δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνοντας φιλοδωρήματα €71 εκατ. Το 2017 είχαν αφυπηρετήσει 230 υπάλληλοι και το 2016 άλλοι 222. Το 2015 ο αριθμός των αφυπηρετήσεων από την κρατική υπηρεσία ήταν 202, ενώ το 2014 ο αριθμός των αφυπηρετήσεων ήταν 445. Τέλος, μεταξύ 2012-2013 αφυπηρέτησαν πέραν των 2041 εργαζομένων, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που λήφθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου.

Philenews