Γολγοθάς ταλαιπωρίας για πολίτες στο Κτηματολόγιο

Τραγική είναι η κατάσταση στο Κτηματολόγιο Κύπρου, με τους πολίτες να ταλαιπωρούνται για χρόνια ολόκληρα για μία υπόθεση τους. Το μαρτύριο των πολιτών αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα ευρήματα της έρευνας της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία ενημερώνει την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών για την κατάσταση.

Με επιστολή της, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας την οποία κοινοποιεί και στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών αλλά και στο Τμήμα Κτηματολογίου, σκιαγραφεί τις δαιδαλώδεις διαδικασίες που επικρατούν στο Τμήμα και τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού υποθέσεων που έχουν στοιβαχθεί στα ράφια του Τμήματος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στα πλαίσια των ελέγχων της Υπηρεσίας σχετικά με τη διαδικασία εκσυγχρονισμού εγγραφής (τίτλοι ιδιοκτησίας) μετά από αφαίρεση ρυμοτομίας, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

  • Μεγάλος αριθμός εκκρεμούντων υποθέσεων, που κατά τις 31/12/2019 απαριθμούσαν στις 42.590.
  • Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τω υποθέσεων. Σημειώνεται ότι υπόθεση που εξετάστηκε από την Υπηρεσία κατά τον έλεγχο ολοκληρώθηκε σε 8.8 έτη. Αντίστοιχα, το 47,5% των υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2019, υποβλήθηκαν αρχικά στο Γραφείο κατά την περίοδο 2001 και 2010 (χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης 9-18 έτη).

Στην επιστολή σημειώνεται ακόμα ότι, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο ρυθμός διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε σχέση με τις εισερχόμενες έχει υπολογιστεί ως 1,1, τότε εκτιμάται ότι με τις υφιστάμενες διαδικασίες θα χρειαστούν 39 έτη για την ολοκλήρωσή τους. Δηλαδή 42.4590 υποθέσεις/1.061 (το μέσο αριθμό υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν πέραν αυτών που παραλήφθηκαν κατά τα έτη 2017- 2019).

Τονίζεται ακόμα το μέγεθος της γραφειοκρατίας που επικρατεί στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυβέρνησης, καθώς, όπως σημειώνεται, εντοπίστηκε ότι προβλέπονται 36 διεργασίες και 429 στάδια στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών (ISO) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Παράλληλα, σε υπόθεση που εξετάστηκε από την Υπηρεσία κατά τον έλεγχο, παρατηρήθηκε ότι είχαν εμπλακεί 18 λειτουργοί, 4 κλάδοι και 13 τομείς του Τμήματος Κτηματολογίου.

Καταλήγοντας, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει ως συμπέρασμα ότι, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι της άποψης ότι η απλοποίηση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά οφέλη σε θέματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας των Τμημάτων και εξυπηρέτησης των πολιτών και πρέπει να προηγηθεί της μηχανογράφησης.

Philenews