Η έλλειψη προσωπικού απειλεί επιχειρήσεις

Με προσωπικό ασφαλείας οι πλείστες επιχειρήσεις, άρχισαν οι υπερωρίες στο λιανικό, γύρω στο 50% οι ελλείψεις στα ξενοδοχεία