Κ. Κόκκινος: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πυλώνας βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου

Είναι καθήκον μας ως Πολιτεία να παρέχουμε στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία και στήριξη που θα διευκολύνουν την ψηφιακή τους ωριμότητα, τονίζει ο Υφυπουργός Έρευνας