Όλο και μεγαλώνει η εκκρεμότητα οφειλών

Κάθε χρόνο αντί να μειώνεται η ηλικία των φορολογικών οφειλών μεγαλώνει και το 2020 αυξήθηκε κατά επτά μήνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 2022- 2024, υπολογίζουν σε 70 μήνες (πάνω από 5,8 χρόνια) τον μέσο χρόνο που παραμένει σε εκκρεμότητα μια φορολογική οφειλή, άμεσης και έμμεσης φορολογίας, ανεξαρτήτως των ενεργειών είσπραξης και των επιπέδων εισπραξιμότητας του χρέους.

Το 2019 και το 2018 η ηλικία (εκκρεμότητα) των φορολογικών οφειλών ήταν 63 μήνες. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης. Είναι ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται στους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων. Αποτελεί το ποσοστό του πρόσθετου φόρου από φορολογικούς ελέγχους ως ποσοστό του συνόλου του φόρου εισοδήματος που έχει επιβληθεί από το Τμήμα. Το 2020 υποχώρησε στο 1,1%, από 2,6% το 2019, ενώ το 2018 ήταν 0,9%.

Στα στοιχεία που καταγράφονται υπάρχει και η βαθμολογία ως προς τον δείκτη διεθνούς συνεργασίας. Ο δείκτης απόδοσης ορίζεται ως το ποσοστό των ερωτημάτων που απαντώνται εγκαίρως κατά το τρέχον έτος, ως προς το σύνολο των ερωτημάτων που παραλαμβάνονται. Το 2020 ήταν 73%, το 2019 στο 75% και το 2018 στο 78%.

Υπάρχει και θετικό στοιχείο. Κάθε χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η πορεία του ποσοστού καταβολής φορολογικών οφειλών ηλεκτρονικά μέσω JCC, τραπεζικών ιδρυμάτων (ΦΠΑ) και internet banking (ΦΠΑ και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), ως προς το σύνολο των εισπράξεων του Τμήματος, ήταν 71,9% το 2020 από 68,9% το 2019 και 65,9% το 2018.

Ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον φορολογούμενο, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αρκετή ικανοποίηση. Ο δείκτης ικανοποίησης των φορολογουμένων ήταν το 2020 στο 3,4, με ανώτατο το 5, και το 2018 στο 3,3 με ανώτατο όριο το 5. Το υπουργείο σημειώνει ότι για τον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης των φορολογουμένων από συνολικά 6 υπηρεσίες που απολαμβάνει και συγκεκριμένα από το σύστημα TAXISnet, την εξυπηρέτηση κοινού στα γραφεία του Τμήματος, την ιστοσελίδα του Τμήματος, τις υπηρεσίες του Τμήματος που παρέχονται μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής διόδου ασφαλείας ARIADNI, τη φορολογική πύλη (από το 2020) και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών των υπηρεσιών σε κλίμακα 1 (καθόλου ικανοποιημένος) μέχρι 5 (πολύ ικανοποιημένος).

Το υπουργείο Οικονομικών στην έκθεση στρατηγικού σχεδιασμού σημειώνει πως «το Τμήμα Φορολογίας κατά τακτά διαστήματα συμμετέχει σε αξιολογήσεις που κύριο μέλημα είναι η διαπίστωση διαδικασιών διαφάνειας, διεθνούς συνεργασίας καθώς επίσης και διατήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών και πρακτικών συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα παραμένουν θετικά με μικρά περιθώρια βελτίωσης των οποίων το Τμήμα επιλαμβάνεται με κάθε σοβαρότητα με στόχο κάθε φορά να βελτιώνει τη θέση του».

Στατιστική Υπηρεσία

Σε σχέση με την ικανοποίηση των χρηστών στατιστικών δεδομένων από αυτά που παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία, η επίδοση για το 2019 ήταν 80,9%, το 2018 στο 70,6% και το 2017 στο 73,7%. Ο βαθμός συμμόρφωσης (%) με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε στατιστικά δεδομένα ήταν 93% για το 2020, 94,2% για το 2019 και 95,8% για το 2018. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελούν το 90% περίπου όλων των στατιστικών που παράγονται και διαδίδονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η διαβίβαση των ευρωπαϊκών στατιστικών στην ΕΕ (Eurostat), γίνεται μέσω της πλατφόρμας eDAMIS (electronic Data files Administration and Management Information System), η οποία λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο εισόδου για την υποβολή στατιστικών δεδομένων στη Eurostat.

Philenews