Ψυχικά ασθενείς… οι αθλητές μας

Mετά  από μισό και βάλε αιώνα από την ίδρυση της  Εθνικής Φρουράς ψάχνουν να τρόπους πάταξης της φυγοστρατίας. Στις έξι σχεδόν δεκαετίες από τη σύσταση της Εθνοφρουράς, τις υποσχέσεις, τις διακηρύξεις, τις μεγαλόστομες δηλώσεις, τις πατριωτικές κορώνες και τους νόμους που συχνά εγκρίνονται, φαίνεται ότι η πληγή της φυγοστρατίας υπάρχει.

Όσα μέτρα έχουν παρθεί ως τώρα αποδείχτηκαν ημίμετρα και οι επιτήδειοι με την εκ των έσω ασφαλώς βοήθεια βρίσκουν τρόπους να αποφεύγουν τη θητεία στην Εθνική Φρουρά. Τούτο φαίνεται και από το γεγονός ότι με νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας, την περασμένη Πέμπτη, στη Βουλή επιχειρεί να κλείσει κι άλλα παραθυράκια της κείμενης νομοθεσίας.  Όπως διαπιστώνεται τα παραθυράκια αυτά, τα εκμεταλλεύονται αθλητές-φυγόστρατοι, οι οποίοι, ενώ είναι δηλωμένοι στα αρχεία των στρατολογικών γραφείων ως άτομα με ψυχική ασθένεια, είναι ταυτόχρονα κάτοχοι δελτίων υγείας που τους επιτρέπουν να αγωνίζονται σε επίσημες διοργανώσεις. Με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, θα τους αφαιρεθεί το δελτίο υγείας που έχουν στην κατοχή τους. Μάλιστα, προβλέπεται αναδρομική ισχύς του νόμου από το 2019, που τέθηκε σε εφαρμογή το συγκεκριμένο μέτρο κατά της φυγοστρατίας, το οποίο, απαγορεύει ρητά την έκδοση δελτίου υγείας στους αθλητές που αποφεύγουν να στρατευθούν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν παραθυράκια στον επίμαχο νόμο που επιτρέπουν σε φυγόστρατους αθλητές να έχουν δελτίο υγείας. Τα παραθυράκια του νόμου διαπιστώθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας όταν έθεσε κάτω από το μικροσκόπιό του συγκεκριμένες περιπτώσεις αθλητών, οι οποίοι, αρχικά κατατάγηκαν στην ΕΦ και αφού υπηρέτησαν έναν με δύο μήνες μέχρι να εκδοθεί το δελτίο υγείας τους από τον ΚΟΑ στη συνέχεια, επικαλέστηκαν ψυχικά νοσήματα εξασφαλίζοντας έτσι αναστολή ή και απαλλαγή (ι5) από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει καμία ρύθμιση με αποτέλεσμα να παρατηρείται το εξής παράδοξο και πρωτοφανές: Στο Υπουργείο Άμυνας οι εν λόγω αθλητές να είναι δηλωμένοι ως ψυχασθενείς, ενώ στον ΚΟΑ ότι χαίρουν άκρας υγείας.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για πάταξη της φυγοστρατίας, η Βουλή ψήφισε το 2019 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας το οποίο απαγορεύει την έκδοση δελτίου υγείας σε αθλητές που δεν υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία προφασιζόμενοι διάφορα ψυχικά νοσήματα. Συγκεκριμένα, το εν λόγω μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή από την 2019 ΕΣΣΟ και προβλέπει τα εξής: Όσοι αθλητές κατατάσσονται στην ΕΦ και αιτούνται αναστολή λόγω ψυχικών νοσημάτων, ο ΚΟΑ δεν θα τους εκδίδει δελτίο υγείας. Συνεπώς, δεν μπορούν να αγωνίζονται σε επίσημους αγώνες. Αριθμός αθλητών, όπως μας λέχθηκε από το ΓΕΕΦ, βρήκε παραθυράκια στην υπάρχουσα νομοθεσία καταφέρνοντας από τη μια, να λάβουν αναστολή στράτευσης και από την άλλη, να μπορούν να αγωνίζονται έχοντας στην κατοχή τους δελτίο υγείας από τον ΚΟΑ. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας που κατέθεσε στη Βουλή «παρά την εισαγωγή της πρώτης επιφύλαξης στην παράγραφο του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου με τον περί ΚΟΑ Νόμο του 2019, εθνοφρουροί κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά και κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής στις τάξεις της προβαίνουν στην έκδοση του δελτίου υγείας και ακολούθως, αφού το έχουν στην κατοχή τους, εξασφαλίζουν αναβολή ή απαλλαγή (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας χωρίς ουδένα επηρεασμό του δελτίου υγείας που έχει εκδοθεί».

 Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, καλείται η Βουλή να τροποποιήσει την κείμενη νομοθεσία περιλαμβάνοντας την εξής επιφύλαξη: «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δελτίο υγείας έχει εκδοθεί σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως χορηγήθηκε σ’ αυτόν προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη επιφύλαξη του παρόντος άρθρου (σ.σ. ψυχικά νοσήματα), η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή είτε από την έναρξη ισχύος του περί ΚΟΑ (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτήν προσωρινής απόλυσης του στρατευσίμου».

Οι του  Υπουργείου Άμυνας θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της φυγοστρατίας μεταξύ των αθλητών.