Ρόλο δερβέναγα θέλει ο Οδυσσέας

Ανένδοτος παρουσιάζεται ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως προς την απαίτησή του να ελέγχει και να έχει λόγο ακόμα και προκαταβολικά, σε διοικητικές πράξεις της Κυβέρνησης. Μάλιστα κατέστησε γνωστή την πρόθεσή του που θέλει να πάρει και τη μορφή, έστω άγραφου νόμου, και προς τη Βουλή.

Με πρόφαση πρόσφατη αγορά κτιρίου εκ μέρους της Κυβέρνησης για στέγαση τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης κάνει λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες και αγορές πάνω από την αξία των κτιρίων και μεθοδεύει τη δική του αλλά και εκείνης του Κοινοβουλίου εμπλοκή, έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάλογη πράξη να έχει εκ των προτέρων την έγκρισή τους.

Προς υλοποίηση της πρόθεσής του ο Γενικός Ελεγκτής έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, ότι κατά την παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του 2022, θα εισηγηθεί το σταύρωμα όλων των κονδυλίων που θα αφορούν αγορά κτηρίων.

Σε περίπτωση που  γίνει δεκτή η εισήγησή του, για την αποδέσμευση θα απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Οικονομικών, ώστε να υποχρεώνεται η Κυβέρνηση να δίνει εκ των προτέρων εξηγήσεις και να τεκμηριώνει το γιατί η σκοπούμενη αγορά του κτηρίου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Δικαιολογώντας την πράξη του αυτή ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη ενεργήσει με τρόπο που δεικνύει την πρόθεση της να αγοράζει κτήρια από τον ιδιωτικό τομέα με τρόπο που είναι σκανδαλώδης και παρέπεμψε στην πρόσφατη περίπτωση αγοράς κτηρίου έναντι ποσού €22,5 εκατομμυρίων, το οποίο το Κτηματολόγιο εκτίμησε στα €20 εκατομμύρια και το οποίο βρίσκεται σε γη που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, για την οποία γη το κράτος θα καταβάλλει τα επόμενα 100 χρόνια ενοίκιο €140.000 ετησίως. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε πολύ πρόσφατα πολλή συζήτηση και υπήρξαν εξηγήσεις αλλά και τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη αγορά ήταν καθόλα συμφέρουσα για το κράτος.

Ακόμα υπήρξε πρόσφατη περίπτωση που είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου (τον Γενάρη του 2021) και η οποία αφορούσε κτήριο περίπου 30 ετών που ανήκει στον τέως πρόεδρο του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το υφυπουργείο Ναυτιλίας, που θα αγοραζόταν σε τιμή, που όπως είχε υποδείξει ο Γενικός Ελεγκτής, ήταν σχεδόν διπλάσια από ό,τι θα κόστιζε η ανέγερση καινούριου κτηρίου.  Είναι όμως αλήθεια ότι ο Γενικός Ελεγκτής είχε ταχθεί υπέρ της ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων για σκοπούς κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του δημοσίου.

Μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, κατά την τελευταία της συνεδρία, υπέδειξαν πως σε κάποιες περιπτώσεις ουσιαστικά αγοράζονται κτήρια τα οποία μένουν αδιάθετα και με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται κυρίως οι ιδιοκτήτες τους παρά το δημόσιο συμφέρον. Σημειώνεται, πως κάποια από αυτά κτίζονται για να καλύψουν άλλες ανάγκες και τελικά διαμορφώνονται για να λειτουργήσουν ως γραφεία υπηρεσιών του δημοσίου. Αν όμως υπάρχουν τέτοια κρούσματα μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και έγκαιρα να αποτραπούν πράξεις που ζημιώνουν το δημόσιο.