Στην τσιμπίδα της Ζέτας 4.500 εταιρείες

Ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως το υπουργείο Εργασίας, από τον μέχρι τώρα έλεγχο της στήριξης που δόθηκε κατά την πανδημία, έχει εντοπίσει γύρω στις 4.500 περιπτώσεις, όπου επιχειρήσεις αλλά και αυτοεργοδοτούμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα και άρχισε ήδη την υποβολή απαιτήσεων για την είσπραξή τους. Απαιτήθηκε, μέχρι στιγμής, η επιστροφή 4,5 εκατ. ευρώ και ήδη ποσό €2,5 εκατ. έχει επιστρέψει στα ταμεία του κράτους.

Η επιστροφή χρημάτων προς το υπουργείο Εργασίας, που είχαν δοθεί ως έκτακτη στήριξη, έγινε κυρίως μέσω συμψηφισμών με άλλες παροχές προς όσους εσκεμμένα ή και χωρίς δόλο (λόγω λαθών) πήραν χρήματα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για την ώρα, το υπουργείο Εργασίας ελέγχει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τα σχέδια που εφαρμόστηκαν μέχρι και τον Μάρτιο φέτος και έχει εντοπίσει εκατοντάδες προβληματικές περιπτώσεις.

Οι περισσότερες απαιτήσεις του υπουργείου προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους προκύπτουν λόγω της μη ικανοποίησης της προϋπόθεσης για το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης. Αρκετοί αιτητές δεν είχαν τη μείωση κύκλου εργασιών που απαιτείτο για να λάβουν στήριξη.

Λίγες, αλλά υπήρξαν, ήταν και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαπιστώθηκε ότι προχώρησαν σε απολύσεις, ενώ βασική προϋπόθεση των σχεδίων στήριξης ήταν και παραμένει να μην υπάρξουν αποδεσμεύσεις προσωπικού για συγκεκριμένο διάστημα. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι του υπουργείου Εργασίας επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που έλαβαν μεγάλα ποσά, αλλά διεξάγονται για όλους τους τομείς της οικονομίας, μετά από ανάλυση κινδύνου και θα συνεχιστούν για αρκετό διάστημα, ακόμα και μετά τη λήξη των σχεδίων στήριξης.

Πρόθεση δε, του υπουργείου είναι, με την ολοκλήρωση του ελέγχου που γίνεται για εξέταση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έθεταν τα σχέδια, να επανέλθει για πιο λεπτομερή εξέταση των αιτήσεων, βλέποντας κι άλλες παραμέτρους.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως, μετά την άρση των περιορισμών, οι αιτήσεις για τα ειδικά σχέδια του υπουργείου Εργασίας έχουν μειωθεί σε σχέση με προηγουμένως, αλλά και πως τα ίδια τα σχέδια έχουν γίνει ακόμα πιο στοχευμένα, αυξάνοντας μεταξύ άλλων το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών για συμμετοχή σε αυτά και παρατείνοντας την περίοδο που δεν επιτρέπεται μία επιχείρηση να προχωρήσει σε απολύσεις.

Όπως αναφέρθηκε, η ειδική στήριξη μέσω των σχεδίων του υπουργείου Εργασίας τελειώνει, μετά από 20 μήνες, στο τέλος Οκτωβρίου. Οι σχετικές αποφάσεις για τα τελευταία σχέδια του Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθούν στο τέλος του μήνα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη 19η περίοδο των σχεδίων, αυτών που ίσχυσαν τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώθηκε τα μεσάνυκτα της περασμένης Δευτέρας.

Philenews