Στον αέρα σοβαρές υποθέσεις λόγω προσωπικών δεδομένων

Η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατ’ αναλογία 7 υπέρ και 6 κατά, βρήκε χθες ότι η καθολική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των πολιτών της Δημοκρατίας από τους παρόχους, είναι αντίθετη με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στα προσωπικά δεδομένα. 

Με την απόφαση αυτή ανατρέπονται πλέον όλες οι σοβαρές υποθέσεις της Αστυνομίας που στηρίζονται στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, εφόσον όταν εγερθεί στο Δικαστήριο σχετικό ζήτημα, αυτό πρέπει να συμμορφωθεί με τη χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου. Το θέμα ηγέρθη και παλαιότερα και το Δικαστήριο έδειξε την κατεύθυνση ως προς το πού οδηγούνταν τα πράγματα, όμως τώρα ξεκάθαρα τονίζεται ότι η καθολική διατήρηση χωρίς διακρίσεις, των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων αντιβαίνει με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ που διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

Η πλειοψηφία του Ανωτάτου έκρινε ότι η πρόσβαση της Αστυνομίας στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που φυλάσσουν οι πάροχοι δεν έχει πρόβλημα αφού υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλίδες, ωστόσο ήγειρε θέμα με την καθολική διατήρησή τους. Όπως επεσήμανε το Ανώτατο Δικαστήριο, θα μπορούν οι πάροχοι να διατηρούν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα για σκοπούς πάταξης του σοβαρού εγκλήματος, και να έχει πρόσβαση σε αυτά η Αστυνομία, μόνο όμως μετά που οι Αρχές αντιληφθούν ότι κάποιος είναι αναμεμειγμένος σε κάποιο έγκλημα και όχι εκ των προτέρων. Γι’ αυτό επιβάλλεται, όπως ανέφεραν νομικές πηγές στον «Φ», να θεσπιστεί νομοθεσία που να προβλέπει το ζήτημα αυτό, με κριτήρια. Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επειδή η Κύπρος είναι μικρή και διαπράττονται εγκλήματα σε όλη την επικράτειά της, αυτό να δικαιολογήσει τη φύλαξη των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των πολιτών.

Όσον αφορά τις υποθέσεις που είτε βρίσκονται ενώπιον Δικαστηρίου και επηρεάζονται από την απόφαση αυτή, είτε βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης και στηρίζονται στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αφού όταν εγερθεί θέμα παραβίασης της Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε θα υπάρχει πρόβλημα.

Στη Νομική Υπηρεσία και κατ’ επέκταση στις διωκτικές Αρχές επικρατεί μεγάλος προβληματισμός και θα πρέπει τώρα να αλλάξει όλη η τακτική διερεύνησης σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, αφού ανατρέπονται οι πρακτικές συλλογής μαρτυρίας που, εν πολλοίς, στηριζόταν στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Επίσης, οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θα πρέπει να σταματήσουν να διατηρούν τα δεδομένα των πελατών τους για σκοπούς πρόσβασης της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, στο επίκεντρο των τεσσάρων αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ομάδα νομικών εκ μέρους πολιτών μετά από έκδοση διαταγμάτων πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά τους δεδομένα, βρισκόταν το ερώτημα κατά πόσο συγκεκριμένες πρόνοιες του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου του 2007, Ν. 183(Ι)/2007, αντιβαίνουν στην εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία, ειδικά στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ας Ιουλίου 2002.

Philenews