Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Καταπελτικά στοιχεία, αλλά χωρίς κατηγορούμενους!

Οι έρευνες για τα συμβόλαια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) άρχισαν το 2015 αυτεπάγγελτα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν των όσων είχαν προηγηθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου.

Της Αλεξίας Καφετζή

Από την έρευνα που έγινε σε 3 συμβόλαια του ΣΑΛ στις αρχές του 2015, η Ελεγκτική Υπηρεσία – σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση της «24» – διαπίστωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(i) Συμβόλαια με αρ. GN 1/2003, GN 2/2003 και 9-1- 05

Εργολάβος ήταν η Εταιρεία «Α/φοί Ιακώβου» και το συνολικό ποσό των δυο συμβολαίων ανερχόταν στα £2,32 εκ.

Οι απαιτήσεις του Εργολάβου ανήρχοντο στις £885.000 συνολικά, ενώ ο Μηχανικός του έργου (ιδιώτης Σύμβουλος Μηχανικός) που τις αξιολόγησε, έκρινε ότι δικαιολογείτο η καταβολή ενός ποσού ύψους £250.000 συνολικά. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε αμέσως στον Εργολάβο, παρόλο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταβολή οποιουδήποτε ποσού γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο Εργολάβος θα αποδεκτεί το εν λόγω ποσό ως συνολική και πλήρη διευθέτηση των απαιτήσεων του. Στη συνέχεια, το ΣΑΛ αποφάσισε να καταβάλει στον Εργολάβο, κατόπιν υπόδειξης του Διευθυντή Έργου κ. Χαρ.Παλαντζή, το ½ περίπου του ποσού της διαφοράς που παρέμεινε (£885.000-£250.000 = £635.000:2) δηλ. £265.000. Σε ιδιόχειρη χειρόγραφη σημείωση της κας Ελένης Μαύρου, τότε Προέδρου του ΣΑΛ και Δημάρχου Λευκωσίας, αναφέρεται ότι συμφωνεί με την εισήγηση και το θέμα παραπέμφθηκε στην ad-hoc επιτροπή του ΣΑΛ η οποία, με πρόταση του κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου (Δημοτικού Συμβούλου του ΔΗΚΟ) ενέκρινε το ποσό των £270.000. Δηλαδή, έδωσαν και «φιλοδώρημα» £5.000 επιπρόσθετα από την τσέπη των δημοτών του ΣΑΛ.

Σημειώνεται ότι το ΣΑΛ είχε αποφασίσει και διορίσει ad-hoc επιτροπή για ταχύτερη και πιο ευέλικτη εξέταση των απαιτήσεων των Εργολάβων. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείτο από τους ακόλουθους:

 • Απόστολος Κουλουρούδιας (ΑΚΕΛ) – Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Αντώνης Κουταλιανός (ΕΔΕΚ) – Μέλος
 • Νίκος Νουρής (ΔΗΣΥ) – Μέλος
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου (ΔΗΚΟ) – Μέλος

Ο ρόλος της εν λόγω Επιτροπής ήταν ουσιαστικός και καθοριστικός, εφόσον μετά τη δική της έγκριση των ποσών που εισηγείτο, η Ολομέλεια του ΣΑΛ επικύρωνε τυπικά τις αποφάσεις / εισηγήσεις της.

Η πιο πάνω επιτροπή, κατά την περίοδο 2008 μέχρι 2011 είχε εγκρίνει τον φιλικό διακανονισμό των δυο πιο πάνω συμβολαίων, καθώς και του συμβολαίου της εταιρείας ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ με αρ.9-1- 05. Το ποσό του συμβολαίου αυτού ήταν £740.000 και οι απαιτήσεις του Εργολάβου ανήρχοντο στις £320.000 συν τόκοι. Τελικά, κατόπιν εισήγησης του Ανδρέα Κωνσταντίνου (ΔΗΚΟ) καταβλήθηκε το ποσό των £290.000. Τον διακανονισμό αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία – σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση της «24» – χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα επαχθή για το ΣΑΛ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Διεύθυνσης του έργου (τεχνοκράτες) εισηγήθηκαν το ποσό των £160.000.

Τα πιο πάνω αναφέρονται σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υποβλήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφάσισε να διατάξει τον Αρχηγό Αστυνομίας όπως διεξαγάγει ποινική έρευνα.

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής που ξεκίνησε περί τα μέσα του 2015, ζητήθηκε το άνοιγμα λογαριασμών πέραν των 10 ατόμων και των οικογενειών ή/και εταιρειών τους, λήφθηκαν δεκάδες καταθέσεις και άρχισε η συλλογή στοιχείων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ωστόσο, και ενώ η Αστυνομία είχε εδώ και 2 ½ χρόνια στα χέρια της τα διατάγματα, εντούτοις δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τη συλλογή των στοιχείων για τα πλείστα εξ αυτών. Η συλλογή των στοιχείων από την Αστυνομία γινόταν με το σταγονόμετρο, και αυτό δυσχέραινε αφάνταστα το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που είχε προσφερθεί να βοηθήσει στην ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονταν από την Αστυνομία, παραχωρώντας τρία άτομα που εργάζονταν συνεχώς πάνω στην έρευνα της Αστυνομίας για το ΣΑΛ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, έχουν ανευρεθεί συγκλονιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα:

 • Διψήφιος αριθμός επιταγών που δόθηκαν στον Αντώνη Κουταλιανό, από τον εργολάβο του Σταθμού της Ανθούπολης κ.Κων. Βότση.
 • Μετρητά €1 εκ. που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του Διευθυντή του έργου κ.Χαρ.Παλαντζή. Τα ποσά αυτά είναι επιπρόσθετα του μισθού του που ανερχόταν στις €100.000 τον χρόνο.
 • Ανταλλαγή επιταγών μεταξύ των Εργολάβων.
 • Επιταγές Εργολάβων προς τον κ.Χαρ. Παλαντζή ή/και την Εταιρεία του ABCY ENVIROTECH LTD ή/και τη σύζυγο, ή/και τον υιό του κ.Πόλυ Παλαντζή καθώς και εταιρείες τους.
 • Αδικαιολόγητη αύξηση της ακίνητης περιουσίας του τέως Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κ. Θάσου Νεοκλέους, καθώς και των μετρητών που είχε στους λογαριασμούς του. Ο συγκεκριμένος είχε μάλιστα καταθέσεις και στο εξωτερικό (channel Islands) ύψους £60.000 περίπου. Ο κ. Θ. Νεοκλέους ήταν το άτομο που είχε την ευθύνη του ελέγχου των συμβολαίων του ΣΑΛ, και το άτομο του οποίου το όνομα αναφέρθηκε στις έρευνες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, ότι ενώ του καταγγέλθηκαν οι ύποπτες ενέργειες των Εργολάβων, δεν είχε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • Επιταγές προς τον κ. Απ. Κουλουρούδια από τον ίδιο Εργολάβο.
 • Μεγάλες καταθέσεις μετρητών του κ. Πόλυ Παλαντζή (υιού του Χαρ.Παλαντζή)
 • Τεράστιες καταθέσεις του κ. Θ. Νεοκλέους και μελών της οικογένειας του που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
 • Ο υιός του Χαρ. Παλαντζή, Πόλυς, εργαζόταν εκείνη την περίοδο στους Εργολάβους των συμβολαίων του ΣΑΛ, εταιρείες NEMESIS, CYFIELD και WTE (του κ. Βότση).

Και ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα ευρήματα είναι μέχρι στιγμής συγκλονιστικά, είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα πληροφορίες από την Αστυνομία, ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.

Πέραν του γεγονότος ότι η απόφαση για το κατά πόσο στοιχειοθετούνται ποινικά – ή όχι – αδικήματα ανήκει στον Γενικό Εισαγγελέα, διερωτόμαστε πώς προέκυψε αυτή η άποψη της Αστυνομίας, τη στιγμή μάλιστα που:

Δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα της και τη συλλογή στοιχείων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ατόμων / εταιρειών για τους οποίους εδώ και 3 ½ χρόνια έχει εξασφαλίσει διατάγματα δικαστηρίου.

Ζητήθηκε το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τριών μόνο από τα τέσσερα μέλη της ad-hoc επιτροπής. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση του κ. Σαρίκα (ΕΔΕΚ) είχαν ζητηθεί διατάγματα και προχώρησε η έρευνα που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του.

Για τον κ. Α. Κωνσταντίνου (ΔΗΚΟ), μέλος της ad-hoc Επιτροπής, δεν έχουν συλλεγεί στοιχεία μέχρι σήμερα.

Για τον κ. Θ. Νεοκλέους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες.

Ενόψει των πιο πάνω, θεωρούμε ότι η έρευνα της Αστυνομίας που διεξάγεται εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, διεξαγόταν με ρυθμούς χελώνας, ήταν πλημμελής και παράλληλα ελλιπής. Διερωτόμαστε πώς θα αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας με τα ελλιπή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία που κατάφερε να συλλέξει μέχρι σήμερα η Αστυνομία. Διατηρούμε μάλιστα εύλογες απορίες για τη στιγμή που επιλέγηκε να διαρρεύσουν αυτές οι πληροφορίες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ενδεχομένως για να προκαταλάβουν την κοινή γνώμη;

Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι ο υπεύθυνος των ερευνών της Αστυνομίας, 1 ½ χρόνο μετά την έναρξη των ερευνών, μετατέθηκε στη Λιμενική Αστυνομία (γιατί άραγε;) και στη συνέχεια προήχθη. Ο αντικαταστάτης του χρειάστηκε μερικούς μήνες για να ενημερωθεί για τις έρευνες, ωστόσο αυτές συνεχίστηκαν με τον ίδιο αργό ρυθμό και αποσπασματικό τρόπο, δίνοντας την εντύπωση ότι ροκάνιζε τον χρόνο για να οδηγήσει την υπόθεση στα μαλακά.

Ενόψει των πιο πάνω, θα αναμένουμε τις ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα, τον οποίο καλούμε να σταθεί στο ύψος του – όπως μας συνήθισε μέχρι σήμερα – και να μην παρασυρθεί από την προσπάθεια της Αστυνομίας να συγκαλύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται πρόσωπα ή/και κόμματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ν. Νουρής είναι σήμερα Υπουργός Εσωτερικών. Ο κ. Α.Κουταλιανός (έτερο μέλος της ad-hoc επιτροπής) ήταν στη συνέχεια Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Βουλής κ. Ομήρου. Ο Εργολάβος κ. Κ. Βότσης που μοίραζε απλόχερα επιταγές προς όλους, είναι πρώτος εξάδελφος του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.

Ο εν λόγω Εργολάβος έχει χρηματοδοτήσει δυο πολιτικά κόμματα, αφού όπως πληροφορηθήκαμε, επιταγές του προς τα συγκεκριμένα κόμματα, κατέχει η Αστυνομία, η οποία ωστόσο αφήνει να διαρρεύσει ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Δηλαδή, τι άλλα στοιχεία χρειάζεται η Αστυνομία για να προχωρήσει σε συλλήψεις ή/και καταχώρηση των κατηγορητηρίων, εφόσον οι συναλλαγές των πιο πάνω ατόμων/ εταιρειών αποτελούν ποινικά αδικήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπονται – για οποιονδήποτε λόγο – συναλλαγές τέτοιας φύσεως βάσει της νομοθεσίας (λειτουργών δημοσίων Οργανισμών με Εργολάβους που εκτελούν συμβάσεις των Οργανισμών αυτών).