Αντί στο εδώλιο πήρε προαγωγή

Μπάζει νερά απ’ όλες τις πλευρές η άμυνα της χώρας μας. Οικονομικά σκάνδαλα, ατασθαλίες, κακοδιαχείριση, ευνοιοκρατία και πολλά άλλα εντοπίζει κανείς κατά συρροήν όπως εντόπισε και ο Γενικός Ελεγκτής. Κάποιες περιπτώσεις μάλιστα βγάζουν μάτια και διερωτάται κανείς πόσο συμπαγής και ικανή μπορεί να είναι μια άμυνα με τέτοια χαρακτηριστικά. Ενδεικτική εκείνη της ευνοιοκρατικής αντιμετώπισης αξιωματικού που αντί να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου, πήρε τιμητική προαγωγή και παραιτήθηκε.

 Στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ξεχωρίζει λοιπόν η περίπτωση ανώτερου αξιωματικού, ο οποίος προήχθη, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του. Στη συνέχεια συνελήφθη για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, οπόταν του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ενώ αρχικά αποφασίστηκε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε την ποινική δίωξη, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα, σε περίπτωση καταδίκης του από το Δικαστήριο, επιβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρόσθετης ποινής. Αντί αυτού, του επετράπη να παραιτηθεί οικειοθελώς, απονέμοντάς του και επιπρόσθετο τιμητικό βαθμό.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει επίσης ανοδική πορεία από το 2018, το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), με το ποσοστό ανακτησιμότητας των εν λόγω οφειλών να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του Υπουργείου Άμυνας για τα έτη 2017 – 2020, προς τις συστάσεις της που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους. Την ίδια ώρα, υφίστανται πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι τερματίζουν την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά πριν από τη λήξη της σύμβασης απασχόλησής τους.

Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ «ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό» η πιο πάνω εικόνα «δεν αντικατοπτρίζεται και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, αφού το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία τους παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2018 και το ποσοστό ανακτησιμότητας των εν λόγω οφειλών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα».

Επίσης, «υφίστανται πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι τερματίζουν την υπηρεσία τους στην ΕΦ πριν από τη λήξη της σύμβασης απασχόλησής τους».

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι και η διαπίστωση ότι «εξακολουθεί, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, να παρέχεται, με κάποιους χιλιομετρικούς περιορισμούς, η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της ΕΦ προς και από τους χώρους εργασίας τους επί καθημερινής βάσης με τη χρήση στρατιωτικών οχημάτων, με την πρόφαση ότι αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για επιχειρησιακούς λόγους».

Ταξί για να πηγαίνουν στη δουλειά τους

Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως αποφασίστηκε η δυνατότητα δωρεάν διακίνησης των ΣΥΟΠ από και προς τους χώρους εργασίας και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν, μέσω της χρήσης του σχεδίου δωρεάν διακίνησης των εθνοφρουρών και οπλιτών ΕΛΔΥΚ, χωρίς να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση για ανάλογη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Εντοπίσθηκαν ακόμη περιπτώσεις που αφορούσαν στη χρήση ιδιωτικών ταξί, για την εξυπηρέτηση μέχρι και ενός ατόμου ανά δρομολόγιο, όπως αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμα ότι δεν έχει επιτευχθεί, μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη μείωση τόσο στον συνολικό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που μετατίθεται στο ΥΠΑΜ, όσο και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΓΕΕΦ διαμέσου της συγχώνευσής τους, παρόλο που η συστέγαση του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2019.

Αναφέρεται περαιτέρω πως παρόλο που η δαπάνη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, ανήλθε το 2019 στα €3.259.930, εντούτοις παραμένει στάσιμη επί σειρά ετών η έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται δυσανάλογα χρηματικά ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-υποδομές.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ακόμα μη συμμόρφωση του ΥΠΑΜ, από το 2012, με την υποχρέωση ετοιμασίας ενός συνολικού Σχεδίου Δράσεως, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όσο και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βάση σχετικής Οδηγίας της ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη και μετέπειτα Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω αυξημένων δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη δυνατότητα εξασφάλισης συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.