Δεν είχα άλλη επιλογή, λέει ο Τσιόλας για τις μονιμοποιήσεις

Ο προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας κ. Θεοδόσης Τσιόλας σχολιάζοντας τις αναφορές στο όνομα του σχετικά με τις πιθανές ευθύνες από την μονιμοποίηση των τεσσάρων συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέφερε στον «Φ», πως από τη στιγμή που ο διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε ότι η απασχόληση τους στην Προεδρία ήταν απασχόληση μισθωτού προσώπου, δεν είχε άλλη επιλογή από του να αποδεχθεί τη μετατροπή τους σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου.

Όπως είναι γνωστό, τόσον ο Γενικός Ελεγκτής όσον και βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, είχαν υποδείξει πως, λόγω του ότι οι τέσσερις είχαν υπογράψει και σύμβαση από την οποίαν προέκυπτε ότι θα αποχωρούσαν μετά τη λήξη της θητείας του κ. Νίκου Αναστασιάδη από την προεδρία, δεν έπρεπε να μετατραπούν σε εργοδοτούμενες αορίστου χρόνου, κάτι το οποίο αυτομάτως συνεπάγεται παραμονή τους στο δημόσιο μέχρι να συνταξιδοτηθούν. Υπέδειξαν δε, πως εν γνώσει τους ήταν εργαζόμενες ορισμένου χρόνου και δεν καλύπτονταν από τη νομοθεσία με βάση την οποίαν όσοι συμπλήρωναν στο δημόσιο εργασία 30 μηνών μετατρέπονταν σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου.

Ο κ. Τσιόλας ανέφερε στον «Φ», ότι οι τέσσερις συμπλήρωσαν 30 μήνες πριν την εφαρμογή της νομοθεσίας την 1/1/2016 που ρύθμιζε το θέμα.

Σχετικά με τις αναφορές που έγιναν ενώπιον της Βουλής για τους συμβούλους υπουργών και το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν και αυτοί καθεστώς εργδοτουμένων αορίστου χρόνου, ο κ. Τσιόλας διευκρίνισε πως οι πιο πάνω προσελήφθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, οπόταν δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία.

Σημειώνεται, πως η κριτική και οι ευθύνες που επιρρίφθηκαν στον κ. Τσιόλα εστιάζονται στο ότι ως προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας με επιστολή ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2018 προς την διευθύντρια Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, ανέφερε: «Κρίνω ότι δεν υφίσταται κάποιος αντικειμενικός λόγος που να εμποδίζει τα υπό αναφορά άτομα (τις τέσσερις συμβούλους του Προέδρου) να μετατραπούν σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου από την 1/3/2018».

Το γεγονός ότι οι τέσσερις ήταν πρώην εργοδοτούμενες στον ΔΗΣΥ καθώς και το γεγονός ότι η μία ήταν αδεφότεκνη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κρίθηκε από την αντιπολίτευση ως ρουσφέτι προς εξυπηρέτηση ημετέρων. Βουλευτές σημείωσαν, πως πρώτη φορά μονιμοποιούνται πρόσωπα τα οποία προσελήφθησαν με πολιτικό διορισμό.