Μπήκε μπροστά ο Δήμαρχος Στροβόλου

Ενώ σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι και οι δήμοι ζητούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ζητά την συμπερίληψη του Δήμου Στροβόλου στο σύμπλεγμα των δήμων που θα απαρτίζουν τον Δήμο Λευκωσίας.  

Η ξεκάθαρη αυτή θέση του κ. Παπαχαραλάμπους περιλαμβάνεται σε επιστολή που απέστειλε στη Βουλή στην οποία ξεκαθαρίζει: «Ενόψει των όσων θα συζητηθούν από την Ολομέλεια της Βουλής για το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξή μου στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι σημαντικό, να συνδυαστεί η μεταρρύθμιση με τη ριζική αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος των νέων διευρυμένων Δήμων, προκειμένου οι Δήμοι μας να μετατραπούν σε ισχυρές μονάδες σχεδιασμού και προώθησης της τοπικής ανάπτυξης, με ισχυρά «όπλα» στη διάθεσή τους, που θα τους παραχωρήσει η κεντρική εξουσία».

Ο Δήμαρχος Στροβόλου αναφέρει ακόμα πως, «Η πρόταση νόμου που βρίσκεται ενώπιόν σας, προωθεί ορθώς την αποκέντρωση, μέσω της δημιουργίας μιας νέας σχέσης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το κεντρικό Κράτος και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, δημιουργώντας μεγαλύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα, με γεωγραφική συνέχεια, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και να αποφευχθούν οι αποσπασματικές προσεγγίσεις του παρελθόντος».

Πλεονεκτήματα του μητροπολιτικού Δήμου

Με αυτή τη λογική τονίζει ο κ. Παπαχαραλάμπους, οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να φέρουν μια ουσιαστική ρηξικέλευθη αλλαγή, με πραγματικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και σημειώνει πως «σε αυτό το πλαίσιο, η Λευκωσία, η πρωτεύουσά μας, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένα νέο μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος θα δημιουργηθεί από τη συνένωση των σημερινών Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. Άλλωστε, πανομοιότυπες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προαναφερόμενοι όμοροι αστικοί Δήμοι και ως εκ τούτου, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά για τους πολίτες και πιο αποδοτικά για τη μητροπολιτική υπηρεσία, λόγω της ομοιόμορφης χωρικής συνάφειας, των κοινών δημογραφικών και οικονομικών αναγκών των Δήμων αυτών».

Ο κ. Παπαχαραλάμπους επισημαίνει πως μερικά από τα βασικότερα κοινά θέματα και προκλήσεις των πέντε Δήμων, όπως είναι η ισοβαρής άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η ορθότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, στη βάση της ενιαίας διαχείρισης του οδικού δικτύου, η εφαρμογή ενιαίου συστήματος αποκομιδής σκυβάλων, η διαχείριση του Πεδιαίου ποταμού και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και καινοτόμων εργαλείων για την ψηφιακή μετάβαση, μέσω ενιαίου συστήματος Smart City για όλους.

«Βασιζόμενος στην εικοσαετή εμπειρία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σχετικές τεχνοοικονομικές μελέτες και έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και προκλήσεων, αντιλαμβάνομαι τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές της πόλης μας και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα και αναφανδόν τη συμπερίληψη του Στροβόλου στο νέο Μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας», σημειώνει .

Τέλος αναφέρει πως, «ο Στρόβολος, ως η μεγαλύτερη γεωγραφική και πληθυσμιακή συνιστώσα του προτεινόμενου μητροπολιτικού Δήμου, θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης μας. Για αυτό και θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ τη συμπερίληψη του Δήμου Στροβόλου στο νέο μητροπολιτικό Δήμο.  Για τους πιο πάνω λόγους και άλλους, τους οποίους δεν απαριθμώ εδώ για να μην καταχραστώ τον χρόνο σας, θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας με συναίνεση, σύνεση και πολιτική υπευθυνότητα να προχωρήσουμε με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση».