Σέρνουν στα δικαστήρια τον CEO του EuroAsia

Σε δικαστικές περιπέτειες φαίνεται να μπαίνει ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του στρατηγικού συμβουλίου του EuroAsia Interconnector, ενός εκ των μεγαλύτερων έργων που θα γίνουν στην περιοχή μας, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας. Ειδικότερα, με βάση αγωγή που κατέθεσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο κ. Michael Devlin μέσω της εταιρείας του CRC-EA FINANCE LTD, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, κατά του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη (ένας από τους διευθυντές και κατά πλειοψηφία μέτοχος της εταιρείας EuroAsia Interconnector PLC), ο πρώτος διεκδικεί από τον κ. Κτωρίδη την καταβολή 4,28 εκατ. ευρώ για παραβίαση συμφωνηθέντων.

Διεκδικήσεις

Σύμφωνα με την αγωγή των δικηγόρων του κ. Devlin ο εναγόμενος (η EuroAsia δηλαδή) κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας δεν προέβηκε στην καταβολή του ποσού των 4,28 εκατ. ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου ποσού προς την εταιρεία του κ. Devlin μέχρι και σήμερα παρά τις προφορικές και γραπτές ειδοποιήσεις της ενάγουσας και των δικηγόρων της αλλά και τις κατ’ επανάληψη γραπτές και προφορικές υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του κ. Κτωρίδη και της εταιρείας του για πληρωμή. Για τους πιο πάνω λόγους, ο κ. Devlin και οι δικηγόροι με τους οποίους εκπροσωπείται (Γιώργος Γεωργίου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ) έχουν εγείρει απαιτήσεις που αφορούν πέραν του ποσού των 4,28 εκατ. ευρώ και αποζημιώσεις για παράβαση της σύμβασης, αλλά και τη μεταβίβαση των 5 εκατ. μετοχών από την EuroAsia προς την εταιρεία του κ. Devlin. Παράλληλα, διεκδικείται νόμιμος τόκος από την καταχώρηση της αγωγής μέχρι εξόφλησης των υποχρεώσεων του κ. Κτωρίδη και της εταιρείας του.

πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ