Συνομοσπονδία Γονέων: Η χρήση μάσκας σε πολύ μικρές ηλικίες θα δημιουργήσει προβλήματα

Η αρχική θέση της Συνομοσπονδίας ήταν και παραμένει η προαιρετική χρήση της μάσκας στα δημοτικά σχολεία