Τελευταία εβδομάδα για φορολογικές δηλώσεις – «Οδηγός υποβολής» (ΒΙΝΤΕΟ)

Πάνω από 183 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους – Μέχρι 30 Νοεμβρίου η προθεσμίας και μετά… πρόστιμο

Άλλες επτά μέρες απομένουν μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2020.

Υποχρεωτική είναι η υποβολή για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους το ετήσιο συνολικό μεικτό εισόδημα είναι 19.500 ευρώ και άνω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today, μέχρι χθες περίπου 183 χιλιάδες φορολογούμενοι είχαν υποβάλει τις φορολογικές τους αιτήσεις. Υπάρχει όπως ανέφεραν λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας στο ΕΤ, ένας αριθμός φορολογουμένων που έχει επεξεργαστεί τις φορολογικές του δηλώσεις αλλά δεν έχει προχωρήσει σε οριστική υποβολή.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, δηλαδή μετά τις 30 Νοεμβρίου, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 100 ευρώ. Πρόσθετος φόρος 5% επιβάλλεται στις περιπτώσεις που οφείλεται ποσό φόρου και δεν εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής φόρου. Επίσης επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση 5% όταν πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παραλείψει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από το Νόμο ή μέχρι τη προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή.

Οδηγίες συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης 2020 για μισθωτούς, αυτοεργοδοτούμενους και συνταξιούχους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet – Άμεσης Φορολογίας.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς μπορείτε να εγγραφείτε στο TaxisNet:

Το Τμήμα Φορολογίας έχει αναρτήσει στο YouTube αναλυτικά βίντεο στα οποία καταγράφεται η διαδικασία συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης για μισθωτούς, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημοσίου, συνταξιούχους αλλά και Εισόδημάτων από Ενοίκια και Πίστωση Φόρου λόγω μείωσης Ενοικίου.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο που δημιούργησε το Τμήμα Φορολογίας:

πηγή: Economy Today