Μείωση ελλείμματος κατά 205 εκατομμύρια ευρώ

Το πρώτο τετράμηνο του 2012, υποχώρησε στο 1,42 δισεκατομμύριο ευρώ, σε σύγκριση με έλλειμμα 1,63 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2011, σύμφωνα με προκαταρτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, μειώθηκαν κατά 206,57 εκ. ευρώ, στο 1,88 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 2,09 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές σημείωσαν το πρώτο τετράμηνο του έτους, ελαφρά μείωση στα 464,12 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 645,46 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2011.

Ακόμη , το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε τον Απρίλιο του 2012 στα 354,69 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με έλλειμμα 401,31 εκ. ευρώ τον Απρίλιο του 2011, σύμφωνα με τα όσα έδειξαν οι προκαταρτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Τον Απρίλιο του 2012, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν 493,0 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 322,6 εκ. ευρώ ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και 170,4 εκ. ευρώ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν 138,3 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 71,5 εκ. ευρώ ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και 66,8 εκ. ευρώ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Τον Απρίλιο του 2011, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις είχαν ανέλθει στα 525,41 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ανήλθαν στα 124,10 εκ. ευρώ.