40 νέοι από 6 χώρες βρέθηκαν στον Αγρό για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα

H οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics φιλοξένησε στον Αγρό μεταξύ 20-28 Μαΐου 2022 μια διεθνή ανταλλαγή νέων ERASMUS+ με τίτλο “ Y-EU-oth for social Entrepreneurship”. Θέμα της ανταλλαγής ήταν η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και η μείωση της ανεργίας και σε αυτή συμμετείχαν 40 νέοι ηλικίας 18-30 ετών από Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία και Ελλάδα.

Οι κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η ανταλλαγή πρακτικών από κάθε χώρα σχετικά με τις τοπικές παραδόσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να χτιστούν και να μοιραστούν δεξιότητες νέων εργαζομένων στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων με τη νεολαία και να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τις κοινωνικές επιχειρηματικές.

Σκοπός της ανταλλαγής ήταν η ενημέρωση των νέων για το τι είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, πώς μπορούν οι νέοι να αναπτύξουν μια τέτοια κοινωνική επιχείρηση και πώς αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε με τη χρήση κυρίως της μη τυπικής μάθησης (ομαδικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, διαδραστικές ασκήσεις, ανταλλαγή εμπειριών κτλ.), η οποία συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατανόηση των θεμάτων από τους νέους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Η ανταλλαγή αποσκοπούσε επίσης στη βελτίωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των νέων μέσα σε ένα διαπολιτισμικό, διεθνές περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάφορα πρακτικά παραδείγματα προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας, να μάθουν να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι, να παίρνουν ρίσκα και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Θα καλλιεργήσουν επίσης δεξιότητες και θα μάθουν πώς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο μία επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσωπο προς όφελος της τοπικής κοινότητας.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Youtphass.  Στόχος του YouthPass είναι να βελτιώσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και κατ’επέκταση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινωνική αναγνώρισή τους και την απασχολησιμότητά του.

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν διάφορες κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη  χώρα μας , να κατανοήσουν τη δομή και τους σκοπούς τους, καθώς και να συνομιλήσουν με άτομα τα οποία διευθύνουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες  αφού συνέβαλε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην προσωπική ανάπτυξη τους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες κλειδιά που συνδέονται με τη κοινωνική επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες βοήθησαν στη δημιουργία ενός οδηγού και μιας σειράς βίντεο, τα οποία καταπιάνονται με τη κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο οδηγός αυτός, καθώς και η σειρά με τα βίντεο, θα αποτελέσουν εργαλεία για κάθε άτομο που θέλει και αυτό με τη σειρά του να γνωρίσει τη κοινωνική επιχειρηματικότητα και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή. Στόχος είναι αυτά τα δύο εργαλεία να είναι προσβάσιμα σε όποιο άτομο ενδιαφέρεται και όχι μόνο στους συμμετέχοντες της ανταλλαγής. Επίσης, το γεγονός πως δημιουργήθηκαν από νέους και νέες τα κάνει ακόμα πιο πολύτιμα, μιας και περιέχουν αυτά ακριβώς που ένας νέος θα ήθελε να μάθει.