4η διακρατική συνάντηση εταίρων του προγράμματος FAST για τον προσβάσιμο τουρισμό στην Λευκωσία

Οι εταίροι του προγράμματος FAST (Facilitating Accessibility in Support of Tourism) πραγματοποίησαν την 4η τους διακρατική συνάντηση στην Λευκωσία, την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Την συνάντηση διοργάνωσε και συντόνισε η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εταίροι από την Σλοβενία, την Αυστρία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που θα δημιουργηθεί για το προφίλ εργασίας του Βοηθού Προσβάσιμου Τουρισμού (Accessible Travel Facilitator).

Οι πέντε ενότητες που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση των ατόμων με αναπηρίες και πρώτες βοήθειες
  • Πολιτιστικές διαφορές
  • Τουρισμός
  • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
  • Οργανωτικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία

Παράλληλα, έγιναν και παρουσιάσεις από την προσβάσιμη πλατφόρμα Ablebook αλλά και το Υφυπουργείο Τουρισμού, που παρουσίασε καλές πρακτικές στον προσβάσιμο τουρισμό από την Κύπρο.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Ιουνίου στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Οι εταίροι θα συμμετέχουν στο “Train the Trainer’’ (TTT) event, παρουσιάζοντας το υλικό που θα παραχθεί σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να λάβουν ανατροφοδότηση και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FAST  χρηματοδοτείται από το Erasmus + (ΚΑ2) και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.