Αυτός είναι ο εν δυνάμει δολοφόνος

Αυτός είναι ο εν δυνάμει δολοφόνος του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας.
Διαβάστε το ρεπορτάζ.