Αύξηση στον όγκο και την αξία του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Αύξηση κατέγραψαν το Μάιο και τους πρώτους πέντε μήνες του χρόνου ο όγκος και η αξία του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, βάσει υπολογισμών της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Μάιο αυξήθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 94,7 μονάδες (βάση 2010=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον πέμπτο μήνα του χρόνου αυξήθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 93,8 μονάδες (βάση 2010=100).

Για το πρώτο πεντάμηνο, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.

Πηγή:ΚΥΠΕ