ΑΗΚ: Ζητά να αποχωρήσει από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διατηρεί μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρεία ύψους 30%, για την απόκτηση του οποίου είχε καταβάλει 43 εκατομμύρια ευρώ.

Την αποχώρησή της από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου ζήτησε η ΑΗΚ, η οποία μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 30%.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε ότι η ΑΗΚ ζήτησε να αποχωρήσει από την ΕΤΥΦΑ, ώστε να χρησιμοποιήσει το ποσό που είχε καταβάλει για κάλυψη της δαπάνης άλλης επένδυσης.

Ο κύριος Παπαναστασίου υπέδειξε πως είναι πιθανόν το ποσό να χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Δεκέλειας.

Ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι, για την αποχώρηση της ΑHK από την ΕΤΥΦΑ απαιτείται και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν η έγκριση δοθεί, πρόσθεσε ο κύριος Παπαναστασίου, τις μετοχές της ΑΗΚ θα μπορούσε να αποκτήσει το κράτος.

Για την απόκτηση των μετοχών η Αρχή είχε καταβάλει 43 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΡΙΚ