Αλλαγές στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων.

Η τροποποίηση αφορά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, Ε/Κ, Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες Τρίτων Χωρών που κατέχουν νομικό καθεστώς που προβλέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, να έχουν ακριβώς την ίδια υποχρέωση για την περίοδο 5 ετών νόμιμης και συνεχούς διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για ΕΕΕ.

Επιπλέον, θα παραχωρείται πλέον η δυνατότητα εξέτασης και έγκρισης για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς την υποχρέωση των 5 χρόνων νόμιμης και συνεχούς διαμονής στη Κυπριακή Δημοκρατία, για περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων και επειγουσών καταστάσεων που χρήζουν άμεσης φροντίδας, εφόσον αυτές διαπιστωθούν από αρμόδιο λειτουργό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αυτό που ισχύει σήμερα, είναι ότι Ελληνοκύπριοι και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των 5 ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς το δικαίωμα κατ’ εξαίρεση εξέτασης αίτησης. Ενώ, οι κάτοχοι διεθνούς και συμπληρωματικής προστασίας έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για ΕΕΕ, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαμονής στη Δημοκρατία.

Η τροποποίηση έγινε με στόχο την ισονομία ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους, Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες Τρίτων Χωρών που κατέχουν νομικό καθεστώς που προβλέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, έναντι της υποχρέωσης για νόμιμη και συνεχή διαμονή 5 χρόνων στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ΕΕΕ από τη μια, και από την άλλη έναντι του δικαιώματος για κατ’ εξαίρεση εξέτασης αίτησης.

Πέραν της ισονομίας έναντι του νόμου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και της διασφάλισης της αντιμετώπισης των επειγουσών καταστάσεων, η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της Κυβέρνησης για το Μεταναστευτικό, στοχεύοντας στο να μην καθίσταται η Κύπρος ελκυστικός προορισμός μετανάστευσης.

Το εν λόγω Τροποποιητικό Νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.