Ανανέωση προπονητικών διπλωμάτων 2023

Η Σχολή Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου διοργανώνει σειρές μαθημάτων για ανανέωση της Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος για τους κατόχους Διπλωμάτων UEFA όλων των επιπέδων τους οποίους η Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος έχει ήδη λήξει, ή έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2023.

O τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν ΚΛΙΚ σε ένα από τους πιο κάτω συνδέσμους, ανάλογα με το δίπλωμα που κατέχουν:

UEFA PRO Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

UEFA A Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

UEFA Elite Youth A Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

UEFA B Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

UEFA C Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

UEFA Goalkeeping B Renewals December 2023
https://comet.cfa.com.cy/mycomet/

Σε περίπτωση που ο αιτητής αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το Τμήμα της Σχολής Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στον αριθμό 22352341.