Ανοίγουν δουλειές στο μεταλλείο Σκουριώτισσας

{loadposition ba_textlink}

Άδεια για διεξαγωγή μεταλλευτικών εργασιών στις τοποθεσίες Απλίκι και Δυτικό Απλίκι, στα όρια της κοινότητας Καλοπαναγιώτη στην επαρχία Λευκωσίας, έχει λάβει η εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή της Σκουριώτισσας.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων Κύπρου σε σχετική της έκθεση για το 2014, αναφέρει πως «αναμένεται να αρχίσει η μεταλλευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2015». Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας , τα αποθέματα στο μεταλλείο Σκουριώτισσας επαρκούν για τουλάχιστον 7-8 χρόνια ακόμη λειτουργίας, ενώ οι άδειες για το Απλίκι έχουν ήδη εκδοθεί.

Στόχος της εταιρείας είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη Σκουριώτισσα με την δημιουργία πρόσθετης δραστηριότητας, καθώς και των απαραίτητων νέων υποδομών στην περιοχή Απλίκι. Στο Απλίκι θα πραγματοποιείται η εξόρυξη και η εκχύλιση του μεταλλεύματος, καθώς και το στάδιο του καθαρισμού του χαλκούχου διαλύματος, ενώ στη Σκουριώτισσα θα γίνεται το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή η ηλεκτρόλυση για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Η μοναδική δρώσα

Η εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd είναι η μοναδική δρώσα μεταλλευτική εταιρεία στην Κύπρο. Δραστηριοποιείται στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας στην κοιλάδα Σολέας, όπου εξορύσσει και παράγει χαλκό καθαρότητας 99,999%. Το μεταλλείο αποτελεί οικονομικό πυρήνα της περιοχής, καθώς απασχολεί πέραν από 100 άτομα εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι κάτοικοι των κοιλάδων Σολέας και Μαραθάσας.

Έσοδα 4,685,584 από δικαιώματα

Παράλληλα, οι γύρω κοινότητες επωφελούνται από τη δραστηριότητα της εταιρείας με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων Κύπρου, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος , το έτος 2014 η υπηρεσία εισέπραξε 4,685,584 ευρώ παγκύπρια από μεταλλευτικά και λατομικά δικαιώματα, εκ των οποίων τα 2,003,499 παραχωρήθηκαν στις γειτνιάζουσες κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.

Μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον

Δέσμευση της εταιρείας, όπως η ίδια αναφέρει στην ιστοσελίδα της, είναι «να διατηρήσει σε ισορροπία την οικονομική της ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διατηρείται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, να προστατεύεται η ατμόσφαιρα, το έδαφος, οι υδάτινοι πόροι και η ιστορική κληρονομιά και αποφεύγει ενέργειες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής». Γι’ αυτό το σκοπό επέλεξε μια σύγχρονη και περιβαλλοντικά φιλική μέθοδο παραγωγής, έχει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προβαίνει σε συχνές δενδροφυτεύσεις στη περιοχή.

Πολιτιστική εκδήλωση

Επιπρόσθετα, έχει γίνει ετήσιος θεσμός η διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης, σε συνεργασία με τις κοινότητες της Σολέας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του μεταλλείου, στην οποία έχουν λάβει μέρος γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία και πολλοί άλλοι.

* Κατεβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της “24” στο http://24newspaper.com.cy!