ΑΝΟΙΞΕ η θύρα ανυψωτικού και έπεσε από ύψος 3,20 μέτρων, ΠΡΟΣΤΙΜΟ €17.000 σε εταιρία για τον θάνατο εργαζομένου

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδότη που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε:

  1.  Την εταιρεία «EUROFREIGHT LOGISTICS LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με τις εκτελωνίσεις, αποθηκεύσεις και παραδόσεις εμπορευμάτων, σε πρόστιμο €17.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α)   Παράλειψη πραγματοποίησης υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου ανύψωσης εργοδοτούμενού της που έγινε με εξοπλισμό εργασίας που δεν είχε σχεδιαστεί για την ανύψωση προσώπων, με αποτέλεσμα κατά την ανύψωση του κλωβού, μέσα στον οποίο βρισκόταν εργοδοτούμενός της, και ο οποίος ανυψώθηκε με τη χρήση περονοφόρου οχήματος, η θύρα του κλωβού άνοιξε και αυτός έπεσε από τον κλωβό σε τσιμεντένιο δάπεδο αποθήκης από ύψος 3.20m και τραυματίστηκε θανάσιμα.

(β) Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενούς της εξοπλισμού εργασίας που προβλέπετο για την ανύψωση εργοδοτουμένων, με αποτέλεσμα κατά την ανύψωση του κλωβού, μέσα στον οποίο βρισκόταν εργοδοτούμενός της, και ο οποίος ανυψώθηκε με τη χρήση περονοφόρου οχήματος, η θύρα του κλωβού άνοιξε και αυτός έπεσε από τον κλωβό σε τσιμεντένιο δάπεδο αποθήκης από ύψος 3.20m και τραυματίστηκε θανάσιμα.

(γ)   Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε η ανύψωση των εργοδοτουμένων της να επιτρέπεται μόνο με εξοπλισμό εργασίας που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό.