«Απαγορεύεται να αρρωστούν και να απουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί μας!»

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*

Το ΥΠΑΝ οφείλει να δώσει συνολική λύση για τους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης των καταλόγων διοριστέων και μετά το 2027

Η αδυναμία και η απροθυμία του ΥΠΑΝ να βρει λύσεις για το θέμα της αντικατάστασης των εκπαιδευτικών, που απουσιάζουν με ολιγοήμερες άδειες, αναγκάζει καθημερινά εκπαιδευτικούς να διακόπτουν ακόμα και τις άδειες ασθενείας τους, για να επιστρέψουν στις τάξεις τους ή να συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο παρόλο που ασθενούν.

Με απλά λόγια το ΥΠΑΝ συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την επαγγελματικότητα και την ευσυνειδησία αρκετών εκπαιδευτικών, τη στιγμή που όφειλε ήδη να έχει προχωρήσει σε άμεσες λύσεις και να έχει παράλληλα ξεκινήσει τον προγραμματισμό και σχεδιασμό μακροχρόνιων προτάσεων που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα. Δεν είναι λύση να χωρίζονται συνεχώς τα παιδιά σε άλλες τάξεις, δεν είναι λύση να ακολουθούν εξαντλητικά προγράμματα οι εκπαιδευτικοί με αναπληρώσεις, δεν είναι λύση να απαγορεύεται να αρρωστήσει ο εκπαιδευτικός ή να διακόπτει την άδεια ασθενείας του, για να επιστρέψει στην τάξη του επειδή το ΥΠΑΝ δεν έχει βρει αντικαταστάτη του.

Καθημερινά μένουν δεκάδες αντικαταστάσεις αδιάθετες, παρόλο που υπάρχουν 4500 δάσκαλοι στον κατάλογο διοριστέων, 3700 νηπιαγωγοί στον κατάλογο διοριστέων νηπιαγωγών και ακόμα 1000 στον κατάλογο διοριστέων Ειδικών Μαθησιακών. Το γεγονός αυτό δεν προβληματίζει το ΥΠΑΝ; Το γεγονός ότι τόσες χιλιάδες επιστήμονες επιλέγουν να ασκούν άλλο επάγγελμα και όχι να ακολουθούν το πτυχίο τους, αυτό που σπούδασαν, δεν ανησυχεί την πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας; Γιατί οι νέοι εκπαιδευτικοί μας επιλέγουν να ασχολούνται με άλλες εργασίες από το να μπουν στην τάξη και να διδάξουν ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί;

Από όλες τις λύσεις και προτάσεις που είναι στο τραπέζι των συζητήσεων, οφείλει το ΥΠΑΝ να επικεντρωθεί στο εργασιακό πλαίσιο του αντικαταστάτη εκπαιδευτικού, και πιο συγκεκριμένα στα δικαιώματα και τη διασφάλιση της εργασίας του και μετά το 2027, όταν θα καταργηθούν οι κατάλογοι διοριστέων. Έχει υποχρέωση το ΥΠΑΝ να δημιουργήσει ένα πακέτο δικαιωμάτων το οποίο να ωθήσει και θα κρατήσει τους νέους εκπαιδευτικούς στο επάγγελμα μέχρι να διοριστούν με σύμβαση και να μονιμοποιηθούν.

Πέραν της αμοιβής η οποία πρέπει και αυτή να βελτιωθεί, ειδικά όσον αφορά πληρωμές των Σαββατοκυρίακων που παρεμβάλλονται μεταξύ συνεχόμενων διαφορετικών αντικαταστάσεων, αλλά και την παροχή ανεργιακού επιδόματος για τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, πρέπει, επιπλέον, να θεσπιστούν πρόνοιες βάσει των οποίων θα έχουν δικαίωμα οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί να λάβουν και αυτοί πληρωμένη άδεια ασθενείας ή απουσίας για σοβαρούς προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Την ίδια στιγμή, για να μπορέσει ο αντικαταστάτης εκπαιδευτικός να διασφαλίσει έναν ικανοποιητικό μισθό, αλλά και για να εξυπηρετούνται οι σχολικές μας μονάδες και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την ομαλή τους λειτουργία, όλοι οι αντικαταστάτες πρέπει να διορίζονται για 29 διδακτικές ώρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, οφείλει το κράτος να μετατρέπει σε αορίστου χρόνου στη θέση όσοι εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν αθροιστικά 30 μήνες υπηρεσίας ως αντικαταστάτες. Αυτό θα δημιουργήσει από μόνο του μια μεγάλη δεξαμενή αντικαταστατών, μέσα από την οποία θα καλύπτεται καθημερινά το μεγαλύτερο μέρος απουσιών των εκπαιδευτικών και θα διασφαλίζει ολόχρονη εργασία σ’ ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων εκπαιδευτικών.

Τέλος, το πιο σημαντικό από όλα είναι η διατήρηση των καταλόγων διοριστέων και μετά το 2027, χρονολογία κατά την οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταργούνται. Μεγάλη μερίδα των νέων εκπαιδευτικών δεν επιλέγουν να πάνε αντικατάσταση, γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει προοπτική, αφού μετά το 2027 δεν θα έχουν εργασία. Η διατήρηση των καταλόγων διοριστέων και μετά το 2027 θα δώσει αυτή την προοπτική στη νέα γενιά εκπαιδευτικών, προοπτική η οποία θα περιλαμβάνει διορισμό και μονιμοποίηση σε αυτό το οποίο αγαπούν και το οποίο έχουν σπουδάσει.

Λύσεις υπάρχουν και άμεσες και μακροχρόνιες, φτάνει το ΥΠΑΝ και η πολιτεία να έχουν τη θέληση και την πολιτική βούληση.

*Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ, Μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών