Υπ. Δικαιοσύνης: Απαιτείται η ενδυνάμωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

Για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας, απαιτείται η ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Γιώργος Σαββίδης, σε παρέμβασή του σε συζήτηση στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στο Ελσίνκι.

«Η εφαρμογή του νομικού πακέτου για τη διαλειτουργικότητα αποτελεί κύριο πυλώνα παροχής των βασικών εργαλείων προς τις Αρχές, με την Κύπρο να έχει υποβάλει γραπτώς δήλωση ετοιμότητας αξιολόγησης, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποκτήσει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του πακέτου για τη διαλειτουργικότητα», είπε στην παρέμβασή του ο κ. Σαββίδης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για σωστή και ποιοτική συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, μέσω ορθής αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων, με τη συνδρομή της Europol προς τα κράτη μέλη.

Οι Υπουργοί συμμετείχαν επίσης σε συζήτηση, υπό τη μορφή άσκησης, με θέμα την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Εξαίροντας την προστιθέμενη αξία της άσκησης, ο κ. Σαββίδης υπογράμμισε το γεγονός ότι αυτή κατέδειξε την ανάγκη σωστής ενημέρωσης σε πολιτικό επίπεδο, καθώς και τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτόν τον τομέα λόγω των διαφόρων απειλών που αντιμετωπίζει από την Τουρκία, υποδεικνύοντας ότι σε μια υβριδική απειλή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν από κοινού μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στα πλεονεκτήματα που παρέχει στη διαδικασία της αστυνόμευσης και της διερεύνησης εγκλημάτων, καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτή.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι Υπουργοί εξέτασαν τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Συμφώνησε επίσης με την εισήγηση για τακτική συζήτηση, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, επί συγκεκριμένων θεμάτων, όπως οι εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων και οι βέλτιστες πρακτικές και μεταρρυθμιστικά μέτρα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Περαιτέρω, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το πρόγραμμα ευρείας μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης που βρίσκεται σε εφαρμογή στην Κύπρο, με κύριο στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα θέσπισης στα κράτη μέλη ενός συστήματος εναλλακτικών ποινών, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κοινοτική εργασία και τη χρήση ανοικτών φυλακών. Στόχος αυτών των συστημάτων είναι η αποσυμφόρηση των φυλακών και η διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής επανένταξης των καταδικασθέντων.

Εξάλλου, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε επαφές με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρόεδρο της Eurojust, καθώς και με άλλους ομολόγους του, με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ