Απλήρωτα εδώ και χρόνια 150 χιλιάδες εξώδικα – Ποιους αφορούν και πού εντοπίζεται το πρόβλημα

150 χιλιάδες εξώδικα παραμένουν για χρόνια απλήρωτα

Σχεδόν 150 χιλιάδες εξώδικα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Αστυνομία και διάφορους δήμους παραμένουν για χρόνια απλήρωτα και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Μάλιστα τα περισσότερα από τα πιο πάνω πρόστιμα αφορούν τουρίστες οι οποίοι έφυγαν από την Κύπρο και πλέον δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Το Υπουργείο Μεταφορών κατέθεσε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση η οποία συνοδεύει το νομοσχέδιο, «οι εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό διενεργούνται στην Κύπρο κατά κανόνα από τουρίστες». Ως εκ τούτου, προστίθεται, «η είσπραξη των εξώδικων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων δεν είναι πολλές φορές δυνατή, επειδή οι μισθωτές των οχημάτων αναχωρούν από την Κύπρο και δεν μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια από την Αστυνομία και τους δήμους».

Σύμφωνα με στοιχεία, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 (πέντε χρόνια) δεν έχουν πληρωθεί 112.274 εξώδικα πρόστιμα τα οποία εκδόθηκαν από την Αστυνομία, εκ των οποίων τα 11.817 αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα ενοικιάσεως (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) τα οποία αντιστοιχούν στο 10,5% του συνόλου των εξωδίκων.

Επίσης για την ίδια περίοδο δεν έχουν πληρωθεί 34.520 εξώδικα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν από 19 δήμους, εκ των οποίων τα 7.712 αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα ενοικιάσεως τα οποία αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των εξωδίκων.

Με τις αλλαγές στη νομοθεσία οι οποίες προωθούνται, το συμβόλαιο εκμίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ του μισθωτή και του εκμισθωτή θα περιλαμβάνει πλέον πρόνοιες για τις υποχρεώσεις τόσο του μισθωτή όσο και του εκμισθωτή, για την εξόφληση των προστίμων. Προωθούνται επίσης αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο επίδοσης της ειδοποίησης του εξωδίκου από την Αστυνομία, καθώς και τον τρόπο χειρισμού σε περίπτωση που το πρόσωπο αρνείται ή αμφισβητεί τη διάπραξη του αδικήματος.

πηγή: διάλογος