Από 8 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄ με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο από τις 8 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ιι επαγγελματικές άδειες αλιείας κατηγορίας Γ΄ αφορούν τη χρήση 800 μέτρων δικτύων με σκάφος και τη χρήση 25 μέτρων δίκτυ στον ώμο.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 08 Φεβρουαρίου 2021 μόνο ηλεκτρονικά. Θα αποστέλλονται με όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των 450 αδειών για την κατηγορία Γ΄ με σκάφος, και του αριθμού των 300 αδειών για την κατηγορία Γ΄ με δίκτυ στον ώμο. Για τη κατηγορία Γ΄ με σκάφος η έγκριση νέων αδειών θα εξαρτηθεί και από τη χωρητικότητα του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών για εγγραφή νέων σκαφών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, www.moa.gov.cy/moa/dfmr.

Πηγή: ΚΥΠΕ